LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii
Type
Institutional Repository
Items
1061 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://repozytorium.ka.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Healthism - afirmacja promocji zdrowia czy współczesne zagrożenie behawioralne?

  Lizak, Dorota; Seń, Mariola; Kochman, Małgorzata (2014)
  Artykuł recenzowany / peer-reviewed article Praca została zaprezentowana podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, Tarnów, 19-20 IX 2014 Współczesność wymaga od człowieka pewnej elastyczności, wkomponowania się w otaczającą rzeczywistość i przede wszystkim podejmowania takich działań, aby być akceptowanym. Dzisiaj istotną rolę odgrywają nie tylko elementy kognitywne czy behawioralne funkcjonowania j...

  Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (2013)
  Praca recenzowana / Peer-reviewed paper Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono nie tylko przyczyny, źródła i ekonomiczne skutki obecnego fundamentalnego kryzysu kapitalizmu, ale i współczesne systemy gospodarcze nieoparte na doktrynie liberalizmu rynkowego.

  Postawy rodziców wobec dziecka z zespołem Downa

  Dębska, Grażyna; Cisoń-Apanasewicz, Urszula; Potok, Halina; Leśniak, Magdalena (2011)
  Praca recenzowana / Peer-reviewed paper Introduction. The birth of a baby is a very important moment for each family. It is even more important when the newly born family member suffers from a disease or is disabled, like in case of babies afflicted with Down syndrome. The disorder evokes varied and changeable attitudes and feelings of parents towards their children. According to statistics, out of 600–700 babies born alive there is one affected by Down syndrome. Such a chil...

  Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej

  Mirski, Andrzej; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Zinkiewicz, Beata; Górniok-Naglik, Alina; Augustyniak, Ewa; Guzik, Agnieszka; Simoncini, Gabriele; Kožuh, Anna; Kroflič, Robi; Niemirowski, Tomasz; Gaweł, Anna; Bocharova, Elena; Шаталова, Людмила; Stachowicz-Piotrowska, Monika; Pułka, Jolanta;... (2012)
  Praca recenzowana / peer-reviewed paper

  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2002

  Kubát, Michał; Czarny, Ryszard; Pietrzyk, Dorota; Horodyski, Miłosz; Grzybowski, Marian; Staszków, Jan; Maciąg, Marek; Hładij, Michał; Szczurek, Wiesław; Kornaś, Jerzy; Kloczkowski, Jacek; Szarota, Zofia; Panek, Anna; Tabora-Marcjan, Ewa; Sierankiewicz, Ewa;... (2002)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark