LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii
Type
Institutional Repository
Items
614 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://repozytorium.ka.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej

  Mirski, Andrzej; Szyszko-Bohusz, Andrzej; Zinkiewicz, Beata; Górniok-Naglik, Alina; Augustyniak, Ewa; Guzik, Agnieszka; Simoncini, Gabriele; Kožuh, Anna; Kroflič, Robi; Niemirowski, Tomasz; Gaweł, Anna; Bocharova, Elena; Шаталова, Людмила; Stachowicz-Piotrowska, Monika; Pułka, Jolanta;... (2012)
  Praca recenzowana / peer-reviewed paper

  The Role of Social Media During Protests on Maidan

  Piechota, Grażyna; Rajczyk, Robert (2015)
  Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article Political protests which took place in Ukraine were another example of how social and content websites were used during protests on the Independence Square (Maidan Nezalezhnosti) in Kiev – the protests started in November 2013 and ended in February 2014. This article offers presentation of the results of research that was carried out in Kiev and Lviv in May 2015 among students of two Ukrainian universities: Borys Grinchenko Kyiv University and th...

  Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (2013)
  Praca recenzowana / Peer-reviewed paper Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono nie tylko przyczyny, źródła i ekonomiczne skutki obecnego fundamentalnego kryzysu kapitalizmu, ale i współczesne systemy gospodarcze nieoparte na doktrynie liberalizmu rynkowego.

  Funkcjonowanie modułu Katalogowanie w Koha na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Rybak, Aneta (2014)
  Referat wygłoszony podczas III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych „Koha narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej” W referacie przedstawiono najważniejsze funkcjonalności modułu Katalogowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha wykorzystywane w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Krótko scharakteryzowano dostępne w Koha szablony, zwłaszcza ich tworzenie oraz możliwość modyfikacji, czyli dostosowanie nie tylko do konkretnych typów k...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark