LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii
Type
Institutional Repository
Items
941 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://repozytorium.ka.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Determinants of corporate social responsibility (CSR). Implementation in companies

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Growing number of businesses are incorporating social responsibility (CR) into their strategy. Businesses notice a number of benefits of CSR implementation. In the literature, there is lack of knowledge regarding the circumstances and conditions affecting CSR implementation. The aim of the present article is to attempt to determine the conditions affecting successful implementation of CSR in companies. The research method which we used is...

  Funkcjonowanie modułu Katalogowanie w Koha na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Referat wygłoszony podczas III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych „Koha narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej” W referacie przedstawiono najważniejsze funkcjonalności modułu Katalogowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha wykorzystywane w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Krótko scharakteryzowano dostępne w Koha szablony, zwłaszcza ich tworzenie oraz możliwość modyfikacji, czyli dostosowanie nie tylko do konkretnych typów k...

  Polska misja w Iraku: użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Monografia ma za zadanie analizę uwarunkowań, w jakich doszło do sięgnięcia po środek militarny, by realizować podstawowy cel polityki zagranicznej państwa, a także wskazanie przyczyny podjęcia decyzji o udziale w interwencji zbrojnej i procesie stabilizacji Iraku, jej przebiegu i skutkach. Głównym przedmiotem analizy będzie użycie siły zbrojnej jako środka polityki zagranicznej Polski na omawianym tu przykładzie.

  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009

  Numer „Państwa i Społeczeństwa”, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły z drugiej konferencji poświęconej tematyce neopogaństwa w Polsce. Odbyła się ona w Krakowie, w dniach 19–21 marca 2009 r. Zebrane tu teksty w większości dotyczą zjawiska neopogaństwa w ostatnim dwudziestoleciu, mają jednak zróżnicowany charakter: od tekstów naukowych (Witulski, Barcikowska, Filip), poprzez historyczne (Szczepański, Gajda), teoretyczne (Olszewska, Simpson i Beźnic), aż do spr...

  Bezpieczeństwo w miastach odgrywających istotną rolę w turystyce (na przykładzie miast wojewódzkich w Polsce)

  Praca recenzowana / peer-revieved paper As areas of tourist reception cities play an important role. The main reasons for visiting cities are: sightseeing, participation in cultural, religious and sports events, business meetings, conferences, trade fairs, visiting relatives, education and settling one’s own personal affairs. The special role falls to historical cities which preserved original old architecture. The cities exploration by tourist requires preparation of services for tourists...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark