LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer Luleå Tekniska Universitet
Type
Institutional Repository
Items
8548 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://pure.ltu.se/ws/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • IKT, digitalisering och datalogiskt tänkande i skolan:vart vi är och vart vi är på väg

  Parnes, Peter (2015)
  Vårt samhälle är väldigt centrerat runt datorer och idag skulle mycket av vår infrastruktur helt stanna utan dessa datorer. Samtidigt är det en stor klyfta mellan vilka som förstår hur dessa datorer fungerar och bör programmeras och de som inte gör det. Det är redan idag en bristpå programmerare och till 2020 kommer det att saknas flera miljoner programmera över hela världen. Skolan skall bedrivas så det speglarsamhället och här har dagens svenska skola hamnat efter andra länder inom detta om...

  Applications of decision diagrams in digital circuit design

  Lindgren, Per (1999)
  Design methodology of digital circuits is a rapidly changing field. In the last 20 years, the number of transistors on a single chip has increased from thousands to tens of millions. This sets new demands on the design tools involved, their ability to capture specifications on a high level, and finally synthesize them into hardware implementations. The introduction of Decision Diagrams (DDs) has brought new means towards solving many of the problems raised by the increasing complexity of toda...

  Architectural aspects of massive timber:structural form and systems

  Falk, Andreas (2005)
  Hypotesen i avhandlingen är att det går att dra fördelar, i fråga om rationalitet, konstruktion och formspråk, av massivträapplikationer som utvecklats genom interaktion mellan arkitektur och konstruktion. Syftet har varit att studera och beskriva arkitektoniska aspekter av massivträkonstruktioner, samt sätt att utnyttja och utveckla träbaserade skivelement (plattor och skivor) i byggnader genom att anlägga ett kombinerat arkitektoniskt och konstruktivt perspektiv. Arbetet som presenteras i d...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark