LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University North Digital Repository
Type
Institutional Repository
Items
1150 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.unin.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Marketing na Facebook društvenoj mreži u cilju prodaje

  Šantek, Jasmina (2018)
  Prije samo 30-tak godina nitko nije mogao znati da će nešto što je nastalo u kombinaciji s Internetom toliko zaokupiti svakodnevni život ljudi u privatnom i poslovnom životu; a to su društvene mreže. Danas najpopularnija društvena mreža koju koristi najveći broj korisnika u Republici Hrvatskoj ali i svijetu je Facebook. Putem njega ne sklapaju se samo prijateljstva i privatni odnosi već i veoma unosni poslovni odnosi. Poduzeća Facebook koriste kako bi putem marketinških aktivnosti doprijelo d...

  Dizajn korisničkog sučelja društvene mreže namijenjene igračima video igara

  Radović, Matija (2017)
  Korisnička sučelja su se kroz povijest razvijala zajedno s tehnologijom. Razvoj sučelja započeo je s jednostavnim tekstualnim sučeljima, a onda su se razvila i ona komplicirana grafička sučelja. Zbog raširenosti tehnologije korisnička sučelja su se počela razvijati u izradi web stranica, video igara ali i drugih aplikacija. Tim razvojem dizajn korisničkog sučelja je postao jedan od važnijih vrsta dizajna. Svrha ovog rada je upoznati se sa pojmovima poput korisničkog sučelj...

  Financiranje poslovanja iz tuđih izvora i utjecaj na likvidnost

  Vulić, Nina (2016)
  Uloga financijskog menadžmenta, u današnje vrijeme, sve više zavisi o brojnim čimbenicima te je sposobnost menadžera da donosi odluke o financiranju, investiranju te upravljanju imovinom od sve većeg značaja za poslovanje. TuĎi izvori financiranja su izvori kapitala koji se u odreĎenom roku moraju vratiti vjerovnicima, a koriste se za kratkoročna i dugoročna ulaganja u poslovanje. Budući da poduzeća nerijetko nemaju dovoljno novca za investiranje, moraju se osloniti na tuĎe izvore financiranj...

  Termoskupljajuća ambalaža na primjeru vode Jamnica sansation

  Krznar, Matija (2017)
  U ovom radu govoriti će se o grafičkoj pripremi za tisak, i o problemima koji nastaju u izradi pripreme za tehniku fleksotiska. Izrada pripreme za ovu tehniku tiska ponekad predstavlja ozbiljne probleme. Ovom tehnikom se mogu izrađivati proizvodi različitih oblika i različitih vrsta materijala. Profesionalno i kvalitetno izrađena priprema osigurava izbjegavanje eventualnih poteškoća u procesu tiska i dobivanje kvalitetno otisnutog proizvoda. Vrlo je važno da dizajneri koji izrađuju pripremu z...

  Zbrinjavanje pacijenta s tumorom mozga, te priprema za operacijski zahvat na odjelu neurokirurgije

  Kalničanec, Martina (2016)
  Tumori mozga su lokalizirane intrakranijalne novotvorine. Mogu biti primarni ili metastatski, tj. metastaziraju iz tumorskih središta drugih dijelova tijela, prema vrsti mogu biti benigni ili maligni. Simptomi koji mogu upućivati na tumor mozga: simptomi povišenog intrakranijalnog tlaka (glavobolja, mučnina, povraćanje), epileptički napadaji, poremećaji svijesti. Kako bi se postavila dijagnoza potrebno je obaviti sljedeće pretrage: CT, MR, pregled vida i vidnog polja, EEG, cere...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark