LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University North Digital Repository
Type
Institutional Repository
Items
978 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.unin.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Time-Lapse

  Time-Lapse ("time" - vrijeme, "lapse" - protjecanje) je fotografska tehnika kojom ubrzavamo procese manipulacijom vremena. Kognitivne sposobnosti čovjeka su takve da u realnom vremenskom okviru vrlo lako doživi određeni pokret u prostoru u kojem se nalazi. Promjenu ili pokret objekta koji se kreće jako sporo ljudsko oko ne može percipirati jer nije u mogućnosti mentalno usporediti jedan stadij s drugim u velikom vremenskom periodu. Pomoću Time-lapse tehnike možemo ubrzati određene procese (po...

  Sponzorstvo i medijsko oglašavanje

  U današnje vrijeme oglašavanje je svugdje oko nas. Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Reklame kao način oglašavanja sadrže informacije, činjenice i uvjerljive poruke o onome što reklamiraju, bitno je da sve bude što vjerodostojnije. Oglašavački materijali se stavljaju na mjesta gdje se mogu lako uočiti, čak ih možemo naći i u prijevoznim sredstvima (autobus, vlak, tramvaj), ali i na autobusnim i ...

  Rekondicioniranje komore izgaranja plinske turbine

  U izradi strojnih dijelova plinskih turbina koja su izloţena radu na visokim temperaturama najčešće se koriste superlegure na bazi nikla. Jedna od tih superlegura na bazi nikla je superlegura 617, bolje poznata po komercijalnom nazivu Inconel 617 ili Nicrofer 300. Teoretski dio završnog rada nalazi se u prvom dijelu. U njemu se govori o superleguri 617, plinskom postrojenju, dijelovima plinske turbine te o postupcima ispitivanja. U drugom dijelu opisano je ispitivanje svojstva te mikros...

  Reumatoidni artritis

  Reumatoidni artritis (RA) je kronična, sistemska, upalna, progresivna, autoimuna bolest koja je karakterizirana fazama egzacerbacije i fazama remisije bolesti a prvenstveno zahvaća zglobove stvarajući sve teža i teža oštećenja što u konačnici dovodi do invaliditeta. Češća je u žena u odnosu na muškarce, prisutna u svim etničkim skupinama. Poznata činjenica da se u organizmu pacijenta sa RA poremetio imunološki mehanizam koji je odgovoran za razvoj patološkog procesa. Prvi karak...

  Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o.

  U ovom završnom radu razlikujemo dva dijela, teorijski i eksperimentalni dio, kroz koje je prikazano osiguranje kvalitete strojarskih konstrukcija primjenom europske norme HRN EN 1090. U teorijskom dijelu pojašnjeno je nekoliko važnih stvari kao što su kvaliteta i osiguranje kvalitete, ujedno su prikazani zahtjevi prvog i drugog dijela norme HRN EN 1090, kao i povezanost CE oznake i ove europske norme. Korelacija između normi ISO 9001, EN ISO 3834 i HRN EN 1090 je također ob...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark