LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University North Digital Repository
Type
Institutional Repository
Items
1063 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.unin.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Gitarsko cijevno pojačalo

  Novak, Nikola (2017)
  Fender 5E3 cijevno gitarsko pojačalo nudi jedinstveni zvuk, interakciju kontrola glasnoća pojedinog kanala i boje tona. Da bi se dobio specifični fender zvuk, sve kontrole su međusobno spojene. Toplina i čvrstina zvuka dolazi od oba pretpojačala koje imaju prespojene katode za maksimalno pojačanje, što vodi do malo headroom-a (što znači da je pojačalo tiše), prijevremena distorzija i spora promjena iz čistog u distorzirani zvuk. [4] Velike vrijednosti kondenzatora daju pojačalu više odazi...

  Digitalni marketing

  Nuši, Ana (2016)
  Digitalni marketing kao pojam širi je od Internet marketinga jer obuhvaća različite forme dosega potencijalnih ciljnih grupa ne samo bazirano na korištenju interneta. Nove digitalne platforme za marketing i marketinški web servisi niču praktički svakodnevno. Dosadašnje društvene mreže redovito uvode nove mogućnosti i značajke, i to u vrijeme dok su paralelno sve oči uprte u mobilni segment digitalnog marketinga, koji sve više postaje jedan od ključnih faktora daljnjega razvoja modernog poslov...

  Zdravstvena njega bolesnika sa urostomom

  Peša, Maja (2017)
  Najčešći uzrok oboljenja mokraćnog mjehura je tumor. Tumor mokraćnog mjehura je nerijetka bolest današnjeg doba, sa tendencijom porasta. Dijagnostika i liječenje ovisi o samom bolesniku. Vanjski čimbenici koji uzrokuju tumor mokraćnog mjehura su: pušenje, loša prehrana, tjelesna neaktivnost, dok u unutarnje čimbenike spadaju: genetičke mutacije, poremećaj hormona i imunološko stanje. Uz današnju tehnologiju, liječenje tumora mokraćnog mjehura je zahvat koji je moguće obaviti operacijom, liječ...

  Razlike između dviju tehnologija izvedbe međukatne konstrukcije građevine "Kaufland" u Zagrebu sa tehničko-ekonomskog aspekta

  Bujan, Dominik (2017)
  Cilj ovog završnog rada je bio prikazati razliku u načinu i cijeni izvođenja dva različita tipa međukatne konstrukcije. Na početku rada su izneseni podaci o objektu na kojem je rađena analiza i materijali koji su korišteni prilikom izvođenja montažne i monolitne konstrukcije. Zatim su prikazani elementi montažne i monolitne konstrukcije, da bi na kraju bili izneseni podaci o cijeni izvođenja pojedine međukatne konstrukcije. Bitno je napomenuti kako je fokus završnog rada b...

  Temeljenje i montaža ab konstruktivnih elemenata proizvodne građevine

  Varga, Lidija (2017)
  Tema završnog rada je temeljenje i montaža armiranobetonskih konstruktivnih elemenata proizvodne građevine. Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio rada govori općenito o temeljenju i montažnom građenju. Praktični dio rada sadrži tehnološki opis temeljenja i montaže armiranobetonskih elemenata, te redoslijed izvođenja radova proizvodne građevine „LETINA INTECH“ The topic of undergraduate dissertation is foundation and mounting of reinforced concrete construc...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark