LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University North Digital Repository
Type
Institutional Repository
Items
1133 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.unin.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Sestrinske kompetencije i intervencije kod djece s poremećajem pažnje s hiperaktivnošću (ADHD)

  Lacković, Lana (2017)
  Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću- ADHD jedan je od najčešćih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je poremećaj karakteriziran s povećanjem hiperaktivnosti, nepažnje te impulzivnosti. Simptomi poremećaja su različiti jer sve ovisi o starosti djeteta i stupnju razvoja. Da bi se postavila dijagnoza treba se poučiti klinička slika te uključiti dijagnostička pomagala, najvažniji je razgovor s roditeljima i djetetom te skale za procjenu ponašanja i neurološki pregled. Djeca kojima je dijagno...

  Organizacija zbirnog prijevoza robe

  Novak, Domagoj (2017)
  Organizacija zbirnog prijevoza robe je jedan od najučinkovitijih procesa prijevoza robe iz razloga što se manje pošiljke sakupljaju i formiraju u veću, zbirnu pošiljku kojom se utječe na smanjenje troškova prijevoza. Organizacija zbirnog prijevoza je proces u kojem najvažniju ulogu imaju špediteri koji svojim znanjima i vještinama vrše organizaciju prijevoza misleći pritom na odabir optimalnih prijevoznih sredstava i prijevoznih puteva. U radu će biti objašnjeno što je špedicija, biti će opis...

  Iskustva i stavovi studenata studija sestrinstva o autizmu

  Sučić, Matea (2016)
  Autizam je vrlo složeni razvojni poremećaj koji se javlja u djetinjstvu, većinom u prve tri godine života i traje cijeli život. Glavne karakteristike autizma su slaba socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Svako dijete s autizmom ima specifične znakove i potrebno je pronaći najbolji pristup koji će odgovarati njegovim zahtjevima. U rehabilitaciji i edukaciji sudjeluje niz stručnjaka sastavljenih od psihologa, defektologa, pedagoga,...

  Ekonomski i poduzetnički aspekti wellness turizma

  Glad, Renata (2017)
  Tema diplomskog rada je „Ekonomski i poduzetnički aspekti wellness turizma“ čime će se objasniti turizam usmjeren na ekonomiju i poduzetništvo općenito i ekonomija i poduzetništvo u wellness turizmu. U dijelu „Turizam kao ekonomska kategorija“ objašnjava se što ekonomija predstavlja u turizmu, te se nastoji objasniti kojoj gospodarskoj djelatnosti pripada turizam. U drugom dijelu govori se o turističkom wellness tržištu, o ponudi i potražnji, obilježima, potrošnji na turističkom tržištu i pot...

  Mjesto i uloga međunarodne norme 3834 u osiguranju kvalitete zavarivačkih radova na primjeru poduzeća RŽV d.o.o. Čakovec

  Strugar, Dejan (2016)
  U ovom radu koji se sastoji od teoretskog i eksperimentalnog dijela, opisano je mjesto i uloga međunarodne norme ISO 3834 za osiguravanje kvalitete zavarivačkih radova koji se izvode u radionici i gradilištu. U teoretskom dijelu dani su kriteriji prema kojima se odabire nivo zahtjeva za kvalitetu. Moguće je odabrati između tri nivoa, sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetom, standardni zahtjevi za kvalitetom te osnovni zahtjevni za kvalitetom, za koje se proizvođači trebaju pridržavati dokumena...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark