LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Marmara University Open Archive Repository
Type
Institutional Repository
Items
2440 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://dspace.marmara.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Türk giyim sektöründe yeni bir e-ticaret modeli: Özel alışveriş siteleri

  DURMUŞ, Beril; ERDEM, Yusuf; SAĞLIK ÖZÇAM, Dilek; AKGÜN, Serkan (2015)
  Genelde e-ticaret özelde tüketiciye yönelik elektronik alışveriş uygulamaları ve bu alanda sürekli çeşitlenip güncellenen e-iş modelleri hangi sektörde olursa olsun hızla çoğalıyor. Bu hızlı değişim, çevrimiçi tüketicileri anlayıp satın alma kararlarını tahmin edecek modelleri tasarlama ve test etme ihtiyacının önemini de artırdı. Bu çalışmanın amacı Türkiye de çevrimiçi özel satın alma kavramını ve e-servis kalitesi boyutlarının bu özel sitelerde alışveriş kararlarına et...

  Osteoporosıs

  Akalm, N. Sema (1999)
  Osteoporosis represents the most common form of metabolic bone disease. Its epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, radiographic and laboratory features, bone density measurements, and treatment are discussed.

  Yeni anayasada din devlet ilişkileri ve laiklik ilkesi

  İPEK, Aydın (2014)
  Laiklik kavramı, din ve devlet ilişkisinin barışçı bir şekilde çözümü konusunda akıl yürütmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Geçmişte laisizmi çağrıştıran uygulamalar, toplumda laiklik konusunda farklı düşüncelere sebep olmuştur. Evrensel anlamı içinde laiklik, bireyleri ve düşüncelerini eşit kabul eden, iyi düşüncesi dayatmayan, ötekileştirmeyen, ayrımcılığı ortadan kaldıran, taraf tutmayan bir devlet mekanizması ile insanların barış ve huzur içinde yaşamalarını gara...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark