LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
1379 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Afekat ili kognicije: provera dva modela rekurentnosti depresije

  Sokić, Jelena (2017)
  Postojeća literatura obiluje različitim predlozima koji se tiču interakcije afekta i kognicija kao mehanizama rekurentne depresije, od kojih su neki više ili manje empirijski potvrđeni. Pored depresivnog afekta, koji je glavno obeležje poremećaja, postoji gotovo linearan odnos između poremećaja kognitivnog funkcionisanja i depresije. Ipak, dosadašnja literatura je neusaglašena u odnosu na smer uticaja, odnosno primarnost afekta i kognicija u razvoju i održavanju simptoma....

  Termohromno ponašanje halogenidnih kompleksa kobalta(II) u višekomponentnim sistemima

  Dožić, Sanja (2014)
  U ovoj doktorskoj disertaciji proučavano je građenje i termohromno ponašanje hloro kompleksa kobalt(II) jona u tri različita medijuma: amonijum-nitrat + zformamid (z= 2, 3, 4, 5, 6 i 20), amonijum-nitrat + zN-metilformamid (z = 3, 4, 5, 6 i 20) i amonijum-nitrat +  zN,N-dimetilformamid (z = 3) u temperaturnom intervalu od 308,15 do 348,15 K. Cilj ovog istraživanja je bio određivanje stabilnosti termohromnih kompleksa kobalta(II) koji se grade sahlorid...

  Uticaj ftalata iz spoljašnje sredine na neke metaboličke poremećaje

  Bosić-Živanović, Dragana (2015)
  Uvod. Ftalati su endokrini disruptori, široko se koriste kao plastifikatori, rastvarači i aditivi u mnogim potrošačkim proizvodima. Eksperimentalni podaci i humane studije sugerišu na povezanost ftalata sa gojaznošću i dijabetesom. Cilj. Utvrditi da li su i koji urinami metaboliti ftalata prisutni i da li postoje razlike u njihovim nivoima između bolesnika s tipom 2 šećeme bolesti, gojaznih i kontrolne grupe zdravih osoba; da li postoji povezanost između met...

  Prognostički značaj određivanja koncentracija citokina članova superfamilije tumor nekrozis faktora alfa kod obolelih od sepse

  Lendak, Dajana (2015)
  Uvod: Nespecifičnost kliničke slike sepse, velike individualne razlike u odgovoru organizma na infekciju kao i neophodnost adekvatne inicijalne procene težine kliničke slike, toka i ishoda bolesti, čine istraživanja biomarkera koji bi doprineli pravovremenom postavljanju dijagnoze i adekvatnoj prognozi bolesti izuzetno značajnim. Do sada je ispitivano preko 200 biomarkera od kojih ni jedan nije pokazao zadovoljavajuću senzitivnost i specifičnost. Uloga B limfocita u patogenezi sepse pri tome ...

  Projektovanje baza podataka u oblasti obrazovnog računarskog softvera

  Radulović, Biljana (1998)
  U radu su definisane teorijske postavke povezivanja koncepata otvorenog i zatvorenog sveta u jedinstven sistem za rukovanje bazom podataka u režimu otvorenog, zatvorenog i otvorenog/zatvorenog sveta. Opisan je konkretan programski sistem BASELOG, koji je razvijen na datim teoretskim postavkama. Opisan je postupak projektovanja baza podataka u oblasti obrazovnog softvera, koji je zasnovan na BASELOG-sistemu.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark