LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
CRIS UNS
Type
Institutional Repository
Items
1042 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cris.uns.ac.rs/OAIHandlerOpenAIRE
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Model računarski podržane nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktor unapređenja i informatizacije obrazovanja

  Disertacija obuhvata opis tradicionalne nastave engleskog jezika kao podsistema sistema obrazovanja i tradicionalne nastave engleskog jezika: jezičke sposobnosti i jezički elementi, nastavne metode, oblici i sredstva. Dostignuća informatičke tehnologije utiču na neophodne promene u obrazovanju. Model računarski podržane nastave engleskog jezika dat je kroz primenu servisa Interneta i kibernetskih i posebnih metoda nastave u računarskoj laboratoriji.

  Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja

  U radu je prikazano istraživanje čiji je cilj ispitivanje uticaja zahvalnosti na komponente blagostanja, kao i ispitivanje eventualnog moderatorskog efekta osobina ličnosti, operacionalizovanih upitnikom VP+2, i narcizma merenog upitnikom NPI-16, na vezu između zahvalnosti i blagostanja. Osnovno istraživačko pitanje jeste da li indukcija zahvalnosti može da dovede do promena na kognitivnoj i afektivnoj komponenti subjektivnog blagostanja. Pored toga ispitano je i da li usled indukcije zahvaln...

  Značaj hibridnog dijagnostičkog imidžinga u preoperativnoj evaluaciji karcinoma grlića materice

  Uprkos postojanju dijagnostičkih procedura za ranu dijagnostiku, sprovođenju preventivnog skrining programa, te dugom preinvazivnom periodu u kojem je moguće izvršiti detekciju, karcinom grlića materice i dalje predstavlja jedan od vodećih zdravstvenih problema, imajući u vidu činjenicu da je uzrok obolevanja i umiranja velikog broja žena širom sveta. Oko 85% karcinoma grlića materice dijagnostikuje se u zemljama u razvoju, čineći čak 15% svih malignih tumora kod žena, dok u raz...

  Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini

  Problem i predmet istraživanja ove doktorske disertacije jeste delatnost i uticajslovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini. Putem analizeživota slovačke nacionalne zajednice, njihove migracije i istorijskog razvoja sagledava sepovezanost pevanja sa njihovim životom. Disertacija se bavi analizom celokupnog razvojavokalnog izvođenja od slovačke narodne pesme do horske kulture vojvođanskih Slovakaputem analize rezultata dosadašnjih istraživanja ali ...

  Uticaj lokalnog anestetika na bol posle laparoskopske holecistektomije

  UVOD. Bilijarna kalkuloza je najčešće oboljenje hepatobilijarnog sistema, a holecistektomija predstavlja jedan od najčešće izvođenih operativnih zahvata. Laparoskopska holecistektomija je danas zlatni standard lečenja holelitijaze. Laparoskopska holecistektomija je pokazala poboljšanje u klinički značajnim ishodima kao što su skraćenje operativnog vremena, kraća hospitalizacija, smanjenje jačine i trajanja postoperativnog bola i brži povratak dnevnim i radnim aktiv...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark