LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University of Oulu Repository - Jultika
Type
Institutional Repository
Items
6984 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://jultika.oulu.fi/OAI/Server
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vanhempien käsityksiä ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä

  Rantala, A. (Arja) (2015)
  Tiivistelmä Pro gradu tutkimuksessa tutkittiin ylipainoisten ja lihavien nuorten vanhempien käsityksiä nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien käsityksiä nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä arkiliikunnan ja harrasteliikunnan osalta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysistä aktiivisuutta...

  Tiedosta digitaaliseksi opetuspeliksi:pelisuunnittelijat tieteen popularisoijina

  Kervinen, S. (Sini) (2016)
  Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan pelisuunnittelijoita tiedon yleistajuistajina ja digitaalisia opetuspelejä populaareina tiedeviestintätuotteina. Tutkielman pääongelmia ovat, millaisia substanssitiedon jalostamisvaiheita opetuspelisuunnittelijat havaitsevat, mikä on substanssiasiantuntijoiden rooli opetuspelin suunnitteluprosessissa ja miten tarinaa hyödynnetään muotoiltaessa tietoa opetuspelisisällöksi. Lisäksi tutki...

  Treatment of craniosynostoses

  Salokorpi, N. (Niina) (2017)
  Abstract This work evaluated the safety and effectiveness of operative techniques used in cranioplastic surgery and outcomes of these surgical methods. In study I the feasibility of endocranial fixation in frontal remodeling surgery for metopic and coronal synostosis was established. Good to excellent aesthetic results were seen in 96% of cases evaluated by a surgeon at the time of follow-up. Three patients out of 27 had complications requiring revisions. No mortality or permanent morb...

  Osallistamista oppimassa:kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa

  Soini, T. (Tiina); Kinossalo, M. (Maiju); Pietarinen, J. (Janne); Pyhältö, K. (Kirsi) (2017)
  Tiivistelmä: Opetussuunnitelman uudistaminen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti yksi käytetyimpiä koulun ja yhteiskunnan kehittämisen ja muutoksen hallinnan keinoista. Koulun ke­hittämisen tutkimus osoittaa, että erityisen oleellista on se, miten uudistustyötä toteutetaan ja millaista vuorovaikutusta ja yhteistä merkityksen rakentelua tässä prosessissa tapahtuu. Laaja osallisuuden mahdollistaminen on ollut viimeisimmän suomalaisen perusopetuksen petussuunnitelmauudistuksen tavoitt...

  Mechanisms behind stem cell therapy in acute myocardial infarction

  Kujanpää, K. (Kirsi) (2016)
  Abstract Ischemic heart disease is one of the leading cause of death in the Western world. There is convincing evidence that stem cell therapy improves cardiac function and reduces the scar formation following an acute myocardial infarction (AMI). The mechanisms involved in the recovery remain partly unknown. Direct injection of stem cells into myocardium is a widely used transplantation technique though there are few details available about the behavior of cells after transplantation....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark