LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University of Oulu Repository - Jultika
Type
Institutional Repository
Items
7334 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://jultika.oulu.fi/OAI/Server
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Millaisia käsityksiä luokanopettajilla ja matematiikan aineenopettajilla on matematiikan opetuksesta?

  Airaksinen, M. (Mari) (2015)
  Tiivistelmä Pro gradu -tutkielmassani selvittelin luokanopettajien ja matematiikan aineenopettajien käsityksiä matematiikan opettamisesta. Tutkimuksen lähtökohtana oli se ristiriita, joka muodostuu menestymisestä PISA-tutkimuksissa ja erityisesti isompien oppilaiden heikosta viihtymisestä matematiikan oppitunneilla. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdyin aluksi erilaisiin oppimiskäsityksiin, jotka näkyvät nykypäivän oppim...

  Mittaussarjoista saatavan tiedon kehittäminen – SCOAP-lämpötilaprofiilin pakkaus ja purku

  Sorsa, A. (Aki); Saarela, U. (Ulla); Ruuska, J. (Jari) (2005)
  Tiivistelmä START-projektissa kehitettiin useita erilaisia kuumanauhan lämpötilamittauksien käsittelyja analysointimenetelmiä. Menetelmäkehityksen rinnalla luotiin Strip Temperature Toolbox (STT), joka sisältää käyttöliittymän kuumanauhojen käsittelyyn ja analysointiin. Nämä asiat on raportoitu muissa raporttisarjan julkaisuissa. START-projektissa tutkittiin lisäksi kaksiulotteisen datan pakkautuvuutta, koska huolimatta suurista tallennuskapasiteeteista prosessiautomaatiossa, toisinaan on ...

  Kodin ergonomian merkitys ikääntyneiden kaatumisissa – ergonomisen systeemimallin kehittäminen

  Pirinen, M. (Markku) (2003)
  Abstract The associations between home ergonomics and falls among the elderly were studied with the aid of an event theory system model. The subjects comprised 76 persons receiving home nursing services and their 71 homes. The study consisted of observation and measurements of the homes, interviews and charting mobility and functional ability. Ergonomic shortcomings were commonly observed both in home structures, fixed furnishing and loose furniture. In over half of the cases li...

  Fats as indicators of physiological constraints in newborn and young reindeer:<em>Rangifer tarandus tarandus</em> L.

  Soppela, P. (Päivi) (2000)
  Abstract The semi-domesticated reindeer is a northern species of Cervidae that is exposed to extreme seasonal changes in temperature and nutrition in its living environment. The objective of this study was to examine the significance of thermogenic brown adipose tissue (BAT) for the survival of newborn reindeer in the cold during the critical perinatal period. The other main objective was to study the effect of wintertime undernutrition on serum and bone marrow fatty acid...

  Raakaraudan rikinpoiston roiskumisen hallinta

  Palovaara, P. (Petri) (2013)
  Tiivistelmä Ruukin Raahen terästehtaalla esiintyi masuunien pellettiajoon siirtymisen jälkeen rikinpoistopuhalluksessa haitallista roiskumista, joka vaurioitti senkkojen nostokorvakoita niin paljon, ettei niitä ollut enää turvallista nostaa. Senkkojen käyttöiän laskusta aiheutunut senkkapula vaaransi rautatuotannon, mikä johti tämän työn teettämiseen. Rikinpoisto on osa primääristä raudanvalmistusreittiä, joten sen tapahtum...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark