LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University of Oulu Repository - Jultika
Type
Institutional Repository
Items
8119 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://jultika.oulu.fi/OAI/Server
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Maalaisliittolaisesta opiskelijatoiminnasta politisoituneeseen edunvalvontaan:Oulun keskustaopiskelijat vuosina 1959–1981

  Kantomaa, L. (Laura) (2018)
  Pro gradu -tutkielmani aiheena on Oulun keskustaopiskelijat (OKO) ry:n toiminta vuosina 1959–1981. Keskustan opiskelijaliitto (KOL) oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1937, mutta sen toiminta keskittyi pitkään vain Helsinkiin. Yhteiskunnallinen murros ja heräilevä opiskelija-aktiivisuus kannustivat myös keskustalaisen opiskelijaliikkeen levittäytymään useimpiin opiskelijakaupunkeihin. Oulun osaston syntysanat lausuttiin keväällä 1959. Järjestön toiminnan tarkoituksena oli toimia yhdyssiteen...

  Tartrate-resistant acid phosphatase: three-dimensional structure and structure-based functional studies:studies on the enzyme using recombinant protein produced by baculovirus expression vector system in insect cells

  Kaija, H. (Helena) (2002)
  Abstract Osteoporosis is a disease characterized by abnormalities in the amount and architectural arrangement of bone tissue, which leads to impaired skeletal strength and increased susceptibility to fractures. Type 5 tartrate-resistant acid phosphatase (TRACP, AcP5) has been suggested to participate directly in bone resorption. In this study, baculovirus expression vector system in insect cells was used to gain large amounts of recombinant type 5 acid phosphatase for structure determi...

  ”Vähän rauhoitetaan ja ei juosta niinku tukka putkella paikasta toiseen”:tapaustutkimus sosioemotionaalisten haasteiden tukemisesta hopeisen kurjen taitoharjoitusten keinoin erään pienryhmän arjessa

  Lounila, H. (Heli) (2018)
  Sosioemotionaalinen kompetenssi käsittää useita taitoja, joita lapsi ja nuori tarvitsee kyetäkseen solmimaan ja ylläpitämään toimivia ihmissuhteita. Kompetenssin osa-alueisiin lukeutuvat itsesäätely ja tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot sekä sosiaaliset taidot. Kompetenssin ilmentymiseen vaikuttavat muun muassa yksilön odotukset, uskomukset ja minäkuva. Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymistä kuvataan yhdeksi tärkeimmistä lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtävistä, ja sitä pidetään me...

  Mycorrhizal responses to defoliation of woody hosts

  Saravesi, K. (Karita) (2008)
  Abstract Mycorrhizal fungi are important contributors to the functioning of boreal forests, since they act in the bilateral carbon and nutrient transport between above- and belowground parts of the ecosystem. In ectomycorrhizal (ECM) symbiosis of woody host plants, both fungal and plant partners depend on resources provided by the other. A single tree may simultaneously host several ECM fungal partners, which greatly enhance the host's nutrient uptake. At the same time nearly 20% of host p...

  Vähittäispankkitoiminnan digitalisaation tarkastelu toimialan taloustieteen näkökulmasta

  Tenhunen, J. (Jarkko) (2017)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan digitalisaation vaikutuksia vähittäispankkitoimintaan. Tutkielma pyrkii ottamaan huomioon erilaisia vähittäispankkitoimialan digitalisaatioon vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti, joten tutkielman näkökulma on laaja. Aihetta käsitellään toimialalla olijoiden, toimialalle tulijoiden sekä kuluttajan kannalta. Tutkielmassa käytettävät teoreettiset mallit analysoivat innovaatiotoiminnan kannustimia ja ajallisesti optimaalisinta uuden teknologian kä...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok