LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
University of Oulu Repository - Jultika
Type
Institutional Repository
Items
5508 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://jultika.oulu.fi/OAI/Server
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • kin-liitteen ajallinen variaatio Vuolijoen murteessa

  Olen tässä pro gradu -työssäni tutkinut kin-liitteen ajallista variaatiota Kainuun murrealueeseen kuuluvan Vuolijoen murteessa. Nykyään Vuolijoki on osa Kajaania. Halusin tutkia Vuolijoen murretta, koska Vuolijoki sijoittuu murremaantieteellisesti hyvin mielenkiintoiselle siirtymävyöhykkeelle yhtäältä Kainuun ja Pohjois-Savon murteiden rajalle ja toisaalta savolaismurteiden ja pohjalaismurteiden rajalle. Tällaisia siirtymämurteita onkin tutkittu fennistiikassa toistaiseksi vielä melko vähän. ...

  Äärellisten ryhmien teorian peruslauseita

  Tutkimus käsittelee pääasiassa äärellisiä ryhmiä ja muutamaa tärkeää lausetta, jotka liittyvät nimenomaan äärellisiin ryhmiin. Tärkein kysymys tutkielmassa on, että miten ryhmän kertaluku vaikuttaa ryhmän rakenteeseen. Tässä tutkielmassa tähän kysymykseen vastataan Cauchyn ja Sylowin lauseilla. Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja tärkeimmät lähteet, joita apuna käyttäen Cauchyn ja Sylowin lauseet on todistettu, ovat teokset I.N. Herstein: Abstract Algebra- 3rd edition, Prentice Hall, New...

  Oppijan ja opettajan välinen vuorovaikutus alakoulussa

  Vuorovaikutus sijoittuu humanistispsykologisen ihmisen kogntiiviseen osa-alueeseen ja todentuu sosiaalisen konstruktivismin kautta. Se käsittää sanallisen ja sanattoman ilmaisun lisäksi tiedostetun ja tiedostamattoman ilmaisutason. Oppija ja opettaja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden luokkahuone- ja opetustilanteissa koulukontekstissa. Mutta millaisia välineitä ja menetelmiä opettaja käyttää luodessaan vuorovaikutuksellisia tilanteita? Tutkimukseni tavoitteena on kuvata konk...

  Exploring the underlying dynamics of buyer-seller interaction in project afterlife

  Abstract The marketing view of a business relationship that follows the handover of a project reflects an era before services became common in the industry. At that time, business relationships were assumed to end after project handover, especially in commercial terms. Since then, services have become an integral part of project business, enabling the emergence of a post-project business relationship. It can be validly argued that the literature has not sufficiently recognized the changin...

  Utilizing location advantage to develop a contributing subsidiary role

  Wu, W (2013)
  Location advantage is an importance incentive for a multinational enterprise (MNE) to set up subsidiaries in a foreign country. However, whether such location advantages are fully utilized during the subsidiary operation? The purpose of this study is to analyse how the subsidiary can make use of the changing location advantage and continue to grow. It tries to find out whether the subsidiary succeeds to meet its original expectation during its development. And if not, what should be done ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark