LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Skemman
Type
Institutional Repository
Items
25747 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://skemman.is/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Samanburðarauglýsingar. 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

  Viðfangsefni ritgerðarinnar er að svara því hvernig Evrópudómstóllinn túlkar tilskipun 97/55/EB um samanburðarauglýsingar og hvort sú túlkun sé í samræmi við ákvarðanir neytendayfirvalda. Til að skýra frá ákvæði 15. gr. verður í upphafi greint frá uppruna og þróun laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Fjallað um hver réttarstaðan var í Evrópu fyrir gildistöku tilskipunar nr. 97/55/EB. Fyrir innleiðingu tilskipunarinnar voru lög einstakra aðildarríkja um samanburðarauglýsing...

  Blóðbankinn á Íslandi. Samanburður við valda blóðbanka í Evrópu

  Blóðbankinn er afar mikilvægur fyrir heilbrigðiskerfi Íslands. Það er mikilvægt fyrir blóðbankann að leitast sífellt við að bæta starfsemina og nýta þær starfsaðferðir sem viðhafðar eru hjá þeim stofnunum sem standa í fararbroddi á þessu sviði í heiminum. Með því að meta íslenska Blóðbankann út frá stöðu samanburðarblóðbankanna í ákveðnum þáttum má gera sér mynd af því hvernig staða blóðbankamála er á Íslandi í alþjóðlegu samhengi. Stöðu Blóðbankans eru gerð skil út frá þessum matsþáttum. ...

  Lopapeysuprjón : námsefni fyrir grunn- og framhaldsskóla

  Hingað til hefur lítið sem ekkert námsefni í lopapeysuprjóni verið til sem er sérstaklega ætlað fyrir nemendur á grunn- og framhaldskólastigi. Lopapeysan er stór partur af menningararfi okkar og hefð, sem okkur ber að halda vel til haga. Lopapeysan er einnig vel þekkt út fyrir landsteinana og er eftirsótt vara. Það þarf ekki mikla grunnkunnáttu í prjóni til að prjóna lopapeysu, en meginmarkmiðið með námsefninu er aðlaga lopapeysuprjónið að getu nemenda með því að vinna uppskriftir eftir erfið...

  Skyggnst undir yfirborðið með stækkunargleri fjármálafræðanna. Rýnt í rekstur og markaðsvirði sex skráðra fyrirtækja

  Í þessari meistararitgerð er kafað ofan í rekstur og verðlag sex fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll. Um er að ræða þrjú fasteignafélög og þrjú tryggingafélög. Þau urðu fyrir valinu þar sem þessi félög eru á markaði og í sömu atvinnugrein. Því er hægt er að bera rekstur þeirra saman innbyrðis og fækka erlendum félögum sem þarf að tína til fyrir samanburð. Það hefði þurft að horfa til mun fleiri erlendra félaga, og reikna ýmsar stærðir, ef sex fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum væru krofin til ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark