LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Skemman
Type
Institutional Repository
Items
27103 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://skemman.is/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Land án járnbrauta. Tilraunir Íslendinga til járnbrautavæðingar

  Ritgerðin fjallar um tilraunir til að koma á fót járnbrautarsamgöngum á Íslandi. Markmiðið er að rannsaka hversvegna slíkar járnbrautir hafa aldrei verið hluti af samgöngum Íslendinga og hverjar ástæðurnar eru fyrir því að Íslendingar hafa aldrei ráðist í framkvæmdir við járnbrautalestir. Í ritgerðinni verður áherslan lögð á þær tilraunir sem gerðar voru og mennina sem að stóðu á bak við þær, aðdraganda fyrstu tilraunanna, ásamt því að sýna fram á ástæður þess að þeim tekst ekki ætlunarverk s...

  Notkun endurtekinna þyngdar- og landhæðarmælinga til að meta áhrif vinnslu á jarðhitakerfi

  Áhrif vinnslu á jarðhitakerfi má meta með endurteknum þyngdar- og landhæðarmælingum á áhrifasvæði jarðhitakerfis á yfirborði jarðar. Vinnsla heits vatns og gufu úr jarðhita¬kerfum veldur breytingum á þyngdarsviði jarðar sem og landhæð. Séu mæld þyngdarfrávik leiðrétt fyrir landhæðarbreytingum má nota niðurstöðurnar til að meta massa¬breytingar með aðferð Gauss. Þessari aðferð hefur verið beitt á jarðhitasvæðum víða um heim, og eru hér tekin til umfjöllunar dæmi frá Wairakei á Nýja-Sjálandi og...

  Langtímarannsókn á tengslum ADHD einkenna á leikskólaaldri við námsárangur í grunnskóla

  Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tengsl ADHD einkenna á leikskólaaldri við námsárangur í grunnskóla og athuga þróun einkenna yfir fimm ára tímabil. Þátttakendur voru 50 börn fædd á árunum 2001 til 2003, sem komu á leikskólaaldri í athugun vegna ADHD einkenna á Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS), og foreldrar þeirra. Við úrvinnslu rannsóknarinnar var notast bæði við gögn úr sjúkraskrám ÞHS frá því að börnin voru á leikskólaaldri og gögn úr netkönnun sem lögð var fyrir foreldra þegar börnin vo...

  Útivistasvæði í hjarta miðborgar: Hljómskálagarðurinn og friðlandið í Vatnsmýrinni

  Þétting byggðar í miðbæ Reykjavíkur og fyrirhuguð byggð í Vatnsmýrinni mun leiða til aukins fólksfjölda. Stækkun og sameining útivistasvæðanna Hljómskálagarðs og friðlandsins í Vatnsmýrinni er svar við þeirri fjölgun og mun gefa almenningi færi á að komast úr borgarumhverfinu í náttúrlegt og fjölbreytt útivistasvæði með margskonar afþreyingu. Ritgerð þessi er b.s. lokaverkefni í umhverfisskipulagi við umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hönnunarverkefni sem hefu...

  Grotest

  Steinskriftin Grotest er rannsókn á formi og samsetningu leturs. Blandað er saman hringlaga og kassalaga leturformum í eitt letur. Letrin tvö eru ólík en sjónrænt virka þau vel saman þar sem þau hafa svipaða þykkt, hæð og sýna bæði geómetrísk form. Tilviljun ræður hvaða leturform – það hringlaga eða það kassalaga – birtast þegar texti er skrifaður með letrinu. Þannig má skrifa sama orðið í ótal mismunandi samsetningum. Letrið Grotest blandar þannig saman tveimur letrum í hverju ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark