LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Linköpings universitet
Type
Institutional Repository
Items
28861 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://liu.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Är en ökad reglering av lobbyverksamheten önskvärd? : En samhällsekonomisk bedömning av lobbyverksamheten i EU

  As EU’s authority increased the number of lobbies in Brussels grew. Today there are approximately 15 000 lobbyists in Brussels. EU decisions and EU directives can have a huge impact on companies and organizations. They can however influence these decisions and directives through lobbying. The EU institutions also have an interest in cooperating with lobbies. Organizations and companies are regarded as important providers of knowledge and information. Lobbying has its advocates and critics, an...

  Destination Norrköping KB : Ett intranät, en företagspresentation och ett frågespel

  Denna rapport beskriver utvecklingen och skapandet av examensarbetet utfört på uppdrag av Destination Norrköping KB. Destination Norrköping KB är ett serviceföretag. Verksamheten kan sammanfattas i två huvuduppgifter - Marknadsföring och utveckling av Norrköping som besöksort samt försäljning, marknadsföring och utveckling av Louis De Geer konsert&kongress och Värmekyrkan. För att göra arbetet inom företaget effektivare skapades som examensarbete ett intranät och en cd-produktion, innehål...

  The Adhesion onto Glass of Thin Films Deposited by Ion-Plating (Adherencia al Vidrio de Películas Delgadas Obtenidas por Ion-Plating)

  The excellent adhesion of metal/metal insoluble thin film couples deposited by ion-plating is attributed to the formation of a gradual metal interface. For metal/glass pairs the adhesion is also very good and it could be explained by the presence of an interfacial oxide layer. In this paper adhesion measurements of several metal/glass pairs deposited by the ion-plating technique are presented. Adhesion measurements were made by the scratch test. For the measurements, a special device adapted ...

  Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod

  Trafiken på våra vägar ökar stadigt och det finns inga tecken på att denna trend kommer att brytas. Denna utveckling innebär en mängd problem såsom ökat buller, mer utsläpp och ökad trängsel. En lösning på trafikproblemen är att utnyttja de befintliga vägarnas kapacitet på ett bättre sätt. Genom att få bilisterna att välja alternativa vägar, resa på andra tidpunkter eller välja alternativa transportmedel kan trängseln på våra vägar minska och därmed minskar också utsläpp och buller. Ett sätt ...

  Cognitive functions in drivers with brain injury : Anticipation and adaption

  The purpose of this thesis was to improve the understanding of what cognitive functions are important for driving performance, investigate the impact of impaired cognitive functions on drivers with brain injury, and study adaptation strategies relevant for driving performance after brain injury. Finally, the predictive value of a neuropsychological test battery was evaluated for driving performance. Main results can be summarized in the following conclusions: (a) Cognitive functions in terms ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark