LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Linköpings universitet
Type
Institutional Repository
Items
26523 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://liu.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Al capping layers for non-destructive x-ray photoelectron spectroscopy analyses of transition-metal nitride thin films

  X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) compositional analyses of materials that have been air exposed typically require ion etching in order to remove contaminated surface layers. However, the etching step can lead to changes in sample surface and near-surface compositions due to preferential elemental sputter ejection and forward recoil implantation; this is a particular problem for metal/gas compounds and alloys such as nitrides and oxides. Here, we use TiN as a model system and compare XPS...

  Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv : Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt ramverk

  Inför konkurrensrättsliga bedömningar är det viktigt att kunna teckna en bild av ett företags kostnadsläge, både för hela verksamheten och för enskilda produkter. Dessa kostnadsuppskattningar kan t.ex. användas för att bedöma om ett företag prissätter sina produkter under självkostnad (i syfte att vinna marknadsandelar och/eller eliminera konkurrenter) eller för att bedöma företagets lönsamhetsmargi-naler vid påstådd överprissättning. Såväl den begreppsmässiga innebörden som den praktiska mät...

  Med kommersialismen som konkurrent : En redogörande studie av den svenska TV-rättighetsmarknaden gällande live-idrott, med fokus på public service uppdrag

  2014 var året då de Olympiska Spelen för första gången någonsin inte sändes i en public service-kanal. När Viasat och MTG (Modern Times Group) köpte rättigheterna till ett av världens största idrottsevenemang lyftes diskussionen om TV-rättigheter även hos gemene man. När priset för rättigheter stiger tvingas SVT att fundera över hur mycket exempelvis ett OS egentligen är värt. Hur och om går det att motivera att en publikt finansierad aktör lägger stora summor på en idrottsrättighet som kansk...

  Sensor Fusion for Automotive Applications

  Mapping stationary objects and tracking moving targets are essential for many autonomous functions in vehicles. In order to compute the map and track estimates, sensor measurements from radar, laser and camera are used together with the standard proprioceptive sensors present in a car. By fusing information from different types of sensors, the accuracy and robustness of the estimates can be increased. Different types of maps are discussed and compared in the thesis. In particular, road maps m...

  Order and disorder in quaternary atomic laminates from first-principles calculations

  We report on the phase stability of chemically ordered and disordered quaternary MAX phases - TiMAlC, TiM2AlC2, MTi2AlC2, and Ti2M2AlC3 where M = Zr, Hf (group IV), M = V, Nb, Ta (group V), and M = Cr, Mo, W (group VI). At 0 K, layered chemically ordered structures are predicted to be stable for M from groups V and VI. By taking into account the configurational entropy, an order-disorder temperature T-disorder can be estimated. TiM2AlC2 (M = Cr, Mo, W) and Ti2M2AlC3 (M = Mo, W) are found with...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark