LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Eastern European National University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
11100 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://esnuir.eenu.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Європейські стандарти негайного судового контролю за обмеженням свободи людини

  У статті узагальнено прецедентну практику щодо визначення своєчасності судового контролю за обмеженням свободи людини у випадку її затримання за підозрою у вчиненні злочину; виділено приклади дотримання та порушення права людини на негайний судовий контроль за обмеженням свободи людини. This article summarizes the court’s practice on the definition of timeliness judicial control over the restriction of human freedom in the case of detention on suspicion of committing a crime; allocate...

  Проекції "внутрішнього чоловіка" у творчості Ліни Костенко

  У статті зроблено спробу дослідити особливості функціонування архетипних образів у романах Ліни Костенко “Берестечко” та “Маруся Чурай”. Авторка намагалась прослідкувати втілення та характерні риси архетипів Анімусу й Аніми, використовуючи метод психоаналізу, що є проекціями “внутрішнього чоловіка” у творчості письменниці. The article is devoted to trying investigate the particularities and functioning archetype images in the novels “Berestechko” and “Marusia Churai” by Lina Kostenko. The...

  Інтенсифікація навчальної діяльності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за допомогою інтелект-карт

  У статті висвітлено питання підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до побудови та використання в навчальному процесі інтелект-карт як засобу когнітивної візуалізації. Обґрунтовано актуальність їх застосування в процесі опрацювання та осмислення навчальної інформації як методу інтенсифікації навчально-розвивальної діяльності суб’єктів освітнього процесу. Розглянуто принципи раціонального відображення змісту навчального матеріалу та вимоги, що стосуються психофізіологічного сприйн...

  Комунікативно-прагматичні параметри запозичень у рекламному тексті

  У статті проаналізовано особливості запозичень у текстах україномовної комерційної реклами з урахуванням їх функційного та комунікативно-прагматичного призначення. Розглянуто комунікативну модель рекламного тексту, що складається з трьох блоків: 1) інтродуктивного, що включає заголовок і підзаголовки; 2) основного, репрезентованого корпусом тексту; 3) завершального, що містить назву фірми, логотип, тобто марку фірми, слоган – гасло фірми, координати фірми, а в деяких випадках також торговельн...

  Взаємодія норм міжнародного права й трудового законодавства України

  У статті висвітлено взаємодію норм міжнародного права й трудового законодавства, зокрема проблеми імплементації норм міжнародного трудового права в трудове законодавство України, взаємодії міжнародних і національних норм у регулюванні трудових відносин. Проникнення норм міжнародно-правового регулювання в трудове законодавство України відбувається за двома напрямами: через ратифікацію норм міжнародного права та укладення міжнародно-правових договорів. The article is devoted to the interaction ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark