LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Eastern European National University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
11531 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://esnuir.eenu.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Західне Полісся як регіон активної українсько-польської міжмовної взаємодії

  Громик, Юрій Васильович; Hromyk, Yu. V. (2006)
  Польська мова значно вплинула на формування фонетико-граматичної системи і лексичного складу західнополіського говору. Донедавна поляки проживали поряд із корінним українським населенням, контакти між українцями і поляками були активними в різних сферах суспільного, культурного та економічного життя. Ці фактори забезпечили сприятливі умови для активної взаємодії мов, у результаті якої багато польських лексем і словоформ були запозичені носіями західнополіських говірок. Польські елементи поміт...

  Особливості семантичного протиставлення англійських дієслів-синонімів на позначення процесу

  Єфремова, Наталія Володимирівна; Yefremova, N. V. (2008)
  У статті зроблено спробу виявити залежність семантичного протиставлення, характеру диференційних ознак, що лежать у його основі, їх місця у структурі лекcичного значення від поняттєво-синонімічної зони, до якої входять дієслова-синоніми, що позначають процес. The prime aim of this article lies in revealing the interdependence between the characteristics of distinctive features involved in describing the points of difference in the synonymic series of English verbs denoting process and the con...

  Старослов’янська мова. Фонетика : збірник тестових завдань

  Громик, Юрій Васильович; Hromyk, Yu. V. (2007)
  Видання містить зразки тестових завдань, що використовуються як форма контролю якості знань та вмінь студентів у процесі вивчення модуля „Фонетика старослов’янської мови та її формування” навчального курсу „Старослов’янська мова”. Для студентів філологічних спеціальностей....

  Фразеологізми української й англійської мов на позначення температурних відчуттів людини: спільне та відмінне

  Нікітченко, Олексій; Nikitchenko, Oleksiy (2013)
  У статті здійснено зіставний аналіз фразеологічних одиниць (далі ФО), що позначають температурні відчуття людини, на матеріалі англійської та української мов. Автор використовує концептуальний і структурно- семантичний підходи в дослідженні проблеми. Важливе значення приділено лінгвокультурологічному й етимологічному аналізу, аналізу словникових дефініцій.In the last years the research of the conceptual picture of the world is one of theactual branches of linguistics coming int...

  Сучасний олімпійський рух і символіка – головний фактор олімпійської освіти

  Карабанова, Надія Семенівна; Карабанов, Анатолій Григорович; Савчук, Світлана Іванівна; Білера, Микола Олексійович; Karabanova, Nadiya; Karabanov, Anatoliy; Savchuk, Svіtlana; Bilera, Mykola (2016)
  Для поширення знань про олімпійський рух й олімпізм, за рекомендацією Міжнародної олімпійської академії, національні олімпійські академії проводять велику роботу з організації олімпійської освіти. Реалізація основних принципів і закономірностей функціонування олімпійського руху, викладених в Олімпійській хартії, проводиться через Національні олімпійські комітети. У систему установ, за допомогою яких відбувається виконання головних завдань Національних олімпійських комітетів, входять націон...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark