LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Karlstads Universitet
Type
Institutional Repository
Items
11334 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://kau.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Service manoeuvres to overcome challenges of servitisation in a value network

  Löfberg, Nina; Witell, Lars; Gustafsson, Anders (2015)
  When manufacturing firms increase the share of service revenues, managing service provision becomes challenging. This study extends previous research on servitisation in individual firms by analysing the challenges service provision creates in a value network. The challenges are identified both within the firms and in the business relationships in the value network. In addition, the paper identifies and describes service manoeuvres firms use to address challenges resulting from servitisation....

  Fostransuppdraget i Samhällskunskap : En studie i hur samhällskunskapsämnet kan uppfattas när det gäller fostran

  Smedberg, Alexandra (2013)
  The purpose of my study is to gain insight into how the education system (particularly social studies) is morally-minded based on the governing documents, former students and a textbook. I wanted to find out what morally-minded means and if it has a big role in social studies. Through interviews with former high school students (when my thesis is aimed at high school) I wanted to find out how they felt their social studies were educational and which the values that they had taken on from the ...

  Meningsskapande inom Uddeholm Tooling AB

  Evegren, Josefin; Lindström, Anders Junior (2007)
  År 1668 anlades Uddeholms första järnverk i Värmland och år 1873 grundades företaget Hagfors Järnverk. Sedan dess har företaget varit verksamt, idag under namnet Uddeholm Tooling AB. De senaste decennierna har konkurrensen på världens stålmarknad tilltagit och behovet av att vara produktiv är idag avgörande för Uddeholm Tooling AB:s överlevnad och välgång. Företaget ser sina anställda som sin viktigaste resurs för att möta den hårda konkurrensen. Således måste de anställda involveras och enga...

  Könsdiskriminerande reklam : - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna

  Söderlund, Charlotte; Wong, Rebecca (2016)
  Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och yttrandefrihet. Könsdiskriminerande reklam skyddas av grundlag då den påstås innehålla åsikter och värderingar. Inte heller marknadsföringslagen kan angripa denna typ av reklam. I det första och enda rättsfallet på området,...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark