LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Karlstads Universitet
Type
Institutional Repository
Items
9686 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://kau.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Utveckling av förpackning för livsmedelsrelaterade vätskor : Produktutvecklingsprojekt av ytterförpackning för vätskor med utgångspunkt i Bag-in-box konceptet.

  This report describes the process of developing a new package for food-related liquids. The assignment is done on behalf of the design and branding agency Motherland and is a Bachelor of Science degree in Innovation and Design at Karlstad University. The client wants to find a new design for packaging where the end product is similar to the Bag-in- box concept. The Bag-in-box concept is good in many ways, with its block-shaped design almost pallet optimised, it has a simple construction, less...

  Frihet - Vår tids Politiska filosofi? : En idéanalys av den internationella debatten om Chávez socialistiska politik

  Abstract Essay in political science, C-level, by Julia Leonsson, spring semester 2007 Tutor: Susan Marton Freedom – The political philosophy of our time? An analysis of the ideas of the international debate about Chávez socialistic politic Since more than 2000 years there has been an ongoing discussion about whether state interference is a good thing or not. Most international organisations on the international political arena are today founded on neoliberal values, and it has developed in to...

  Gemenskap, identitet och fostran : Hur ett antal ledare ser på innehåll och ledarskap i ungdomsverksamhet

  Denna rapport syftar till att presentera, hur ledare och lärare inom fritidsverksamhet bland barn och ungdomar, anser att ett framgångsrikt arbete kan och bör utformas, samt vilka mekanismer som de anser kan vara av betydelse för resultatet.   Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med sex ledare inom fritidsverksamhet - musikskola samt idrotts- och friluftsföreningar - av varierande storlek och omfattning. Undersökningen refererar också till befintlig forskning om föreningsliv s...

  Varför, varför inte? : En studie om två skolors syn på läs- och skrivprogrammet Reading Recovery

  Syftet med studien är att undersöka, beskriva och problematisera Reading Recovery samt att ta reda på varför två nyzeeländska skolor har valt att behålla respektive sluta med programmet. Undersökningen baseras på fyra kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ observation, vilka skedde på två skolor där den ena slutade med Reading Recovery för några år sedan och där den andra skolan fortfarande använder programmet. Undersökningen syftar inte till att jämföra de båda skolornas språkundervisning...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark