LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adam Mickiewicz University Repository
Type
Institutional Repository
Items
16776 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • AKTYWNA POLITYKA ZATRUDNIENIA W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ W LATACH 2002-2006

  One of the crucial aspects of European regional policy is effective implementation of a labour market policy which constitutes a smooth employment increase. In order to develop effective methods of fighting unemployment, a whole spectrum of regulations setting out the objectives and relevant strategies and tools to achieve that goal have been presented. Each country develops its own measures and then uses them in practice, and it also creates regulations allowing them to operate e...

  Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami

  W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakc...

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, redakcja naukowa Tadeusz Smyczyński, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1996, ss. 178.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark