LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adam Mickiewicz University Repository
Type
Institutional Repository
Items
15350 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - Überlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren

  The external impulse for the formulation of these considerations became the setting up of the Department of Culture of German-speaking Countries at the Institute of German, Adam Mickiewicz University in Poznań in the academic year 1987-88. Along with the establishing of the department the hitherto structure of German studies in Poznań has been extended: history of literature, linguistics, methodology, and study of culture of German-speaking countries, thus creating for the studies a possibili...

  Ubezpieczenia gospodarcze jako instrument zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Doświadczenia wybranych państw Unii Europejskiej

  In the face of a growing agricultural production risk and related price increase, risk management in agriculture is becoming increasingly important. Higher price risk is a result of continuing reforms of the Common Agricultural Policy and the weakening of the existing risk management mechanisms. Increased agricultural production risk is caused by escalating occurrences of adverse weather conditions resulting from climatic changes, which consequently bring about frequent and gro...

  Determinanty represyjności systemu karnego

  W niniejszym artykule autor próbuje przybliżyć czynniki decydujące o kształcie systemu karnego w Polsce. Rozważa na przykładzie stosowania kary pozbawienia wolności tytułowe determinanty represyjności.

  Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się

  Rola nauczyciela to jedna z najtrudniejszych ról zawodowych. Z jednej bowiem strony jego zadaniem jest występowanie wobec kolejnych pokoleń uczniów w roli strażnika tradycji, źródła podstawowej – by nie rzec „klasycznej” - wiedzy z danego obszaru wiedzy, instruktora w zakresie umiejętności uznanych w tym obszarze za sine qua non czyli kogoś, kto ukazuje trwanie i dba o ciągłość. Z drugiej natomiast strony – niezależnie od tego, ile nauczyciel ma lat, jak długo jest nauczycielem, jakie jest je...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark