LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Type
Institutional Repository
Items
611 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.gfos.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • ISPITIVANJE POSMIČNE ČVRSTOĆE ZIĐA

  U ovom završnom radu bilo je potrebno ispitati tlačnu čvrstoću zidnih elemenata i morta od kojih je sazidano ziđe-opeka standardnih dimenzija te cementni mort. Sve je uzorke bilo potrebno pripremiti i ispitati prema važećim normama. Također bilo je potrebno sazidati uzorke ziđa od opeke standardnih dimenzija te cementnog morta na kojima se eksperimentalnim putem odredila njihova posmična čvrstoća. na kraju su prikazani i uspoređeni rezultati ispitivanja posmične čvrstoće s karakterističnim vr...

  ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA

  Stupovi su jedan od najstarijih nosivih elemenata. Koriste se u svrhu prijenosa tereta konstrukcije s na temelj, a mogu imati i dekorativnu ulogu. Kroz povijest su se izrađivali od: drveta, kamena, a u moderno doba su većinom izgrađeni od armiranog betona. Tehnologija građenja armiranobetonskih stupova je propisana radi osiguranja kvalitete i racionalnog upravljanja materijalima. Osnovni cilj rada je opisati armiračke i tesarske radove, vrste oplata, vrste stupova, te same elemente stupa, kao...

  USPOREDBA RAZLIKE ODGOVORA GERBEROVIH I KONTINUIRANIH NOSAČA

  Cilj ovoga rada je prikazati usporednu analizu Gerberovih, sastavljenih i kontinuiranih nosača – za nosače istog raspona i opterećenja. Pokazat će se utječe li broj polja na maksimalnu vrijednost unutarnjih sila. Analizirat će se nosači do pet polja u situaciji kada opterećenje djeluje po cijelom nosaču, te u situaciji kada su opterećena samo dva od mogućih tri, četiri i pet polja. Analiza će se provoditi za četiri tipa opterećenja: simetrično i antisimetrično na...

  DVOJNE KUĆE P+1

  Tema završnog rada je projektiranje dvoje kuće koja ima etažnost: prizemlje i jedan kat (P+1). Pa je tako izrađeno idejno rješenje dvojne kuće te dio izvedbenog arhitektonskog projekta. Lokacija se nalazi u zoni predviđenoj za stambenu izgradnju u ovom naselju uz Jug IV, ZONA 3 u Osijeku, neposredno uz vodenu površinu Bajer. Dvojna kuća je projektirana unutar zadanih dimenzija koje su određene gabaritima iz Idejnog urbanističkog rješenja. Dvojna kuća se sastoji od dvije kuće koje su jedna uz ...

  PROIZVODNJA, TRANSPORT I UGRADBA BETONA

  U ovom završnom radu detaljno su obrađene teme proizvodnje, transporta i ugradnje betona, počevši od sastojaka potrebnih za spravljanje betona do njegove završne njege nakon ugradbe. Beton je složeni umjetni materijal čija primjena je počela početkom 19. stoljeća, a danas je najzastupljeniji materijal u svim vrstama konstrukcija. Spravlja se od cementa, vode, agregata i po potrebi dodataka za poboljšavanje njegovih svojstava. Kako bismo postigli zahtijevanu čvrstoću i kvalitetu betona, važno ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark