LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Type
Institutional Repository
Items
767 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.gfos.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA

  Berbić, Denis (2017)
  Stupovi su jedan od najstarijih nosivih elemenata. Koriste se u svrhu prijenosa tereta konstrukcije s na temelj, a mogu imati i dekorativnu ulogu. Kroz povijest su se izrađivali od: drveta, kamena, a u moderno doba su većinom izgrađeni od armiranog betona. Tehnologija građenja armiranobetonskih stupova je propisana radi osiguranja kvalitete i racionalnog upravljanja materijalima. Osnovni cilj rada je opisati armiračke i tesarske radove, vrste oplata, vrste stupova, te same elemente stupa, kao...

  ISPITIVANJE POSMIČNE ČVRSTOĆE ZIĐA

  Branilović, Dario (2015)
  U ovom završnom radu bilo je potrebno ispitati tlačnu čvrstoću zidnih elemenata i morta od kojih je sazidano ziđe-opeka standardnih dimenzija te cementni mort. Sve je uzorke bilo potrebno pripremiti i ispitati prema važećim normama. Također bilo je potrebno sazidati uzorke ziđa od opeke standardnih dimenzija te cementnog morta na kojima se eksperimentalnim putem odredila njihova posmična čvrstoća. na kraju su prikazani i uspoređeni rezultati ispitivanja posmične čvrstoće s karakterističnim vr...

  PROIZVODNJA, TRANSPORT I UGRADBA BETONA

  Šnajder, Ivan (2016)
  U ovom završnom radu detaljno su obrađene teme proizvodnje, transporta i ugradnje betona, počevši od sastojaka potrebnih za spravljanje betona do njegove završne njege nakon ugradbe. Beton je složeni umjetni materijal čija primjena je počela početkom 19. stoljeća, a danas je najzastupljeniji materijal u svim vrstama konstrukcija. Spravlja se od cementa, vode, agregata i po potrebi dodataka za poboljšavanje njegovih svojstava. Kako bismo postigli zahtijevanu čvrstoću i kvalitetu betona, važno ...

  KRUŽNA RASKRIŽJA GRADA ĐAKOVA

  Maričić, Ivan (2015)
  Zbog zahtjeva za što većom sigurnošću u cestovnom prometu javila se potreba za izradom sigurnijih raskrižja. U Europi i Hrvatskoj veliku primjenu našla su kružna raskrižja. Neke od prednosti su kontinuiranost u vožnji, manji troškovi održavanja u odnosu na semaforizirana raskrižja, smanjena brzina prilikom ulaska u rotor, što ide na stranu sigurnosti, te manji broj konfliktnih točaka nego na klasičnim raskrižjima - izbjega...

  DVOJNE KUĆE P+1

  Stanić, Goran (2016)
  Tema završnog rada je projektiranje dvoje kuće koja ima etažnost: prizemlje i jedan kat (P+1). Pa je tako izrađeno idejno rješenje dvojne kuće te dio izvedbenog arhitektonskog projekta. Lokacija se nalazi u zoni predviđenoj za stambenu izgradnju u ovom naselju uz Jug IV, ZONA 3 u Osijeku, neposredno uz vodenu površinu Bajer. Dvojna kuća je projektirana unutar zadanih dimenzija koje su određene gabaritima iz Idejnog urbanističkog rješenja. Dvojna kuća se sastoji od dvije kuće koje su jedna uz ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark