LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Högskolan i Jönköping
Type
Institutional Repository
Items
7926 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://hj.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Strategising in the Context of Genuine Relations : An Interpretative Study of Strategic Renewal Through Family Interactions

  This thesis is concerned with strategising in the context of genuine relations. Every- day family interactions, and their related strategic outcomes for the family business are in focus. Through an interpretative, in-depth study of three second- generation family businesses the thesis explores strategising based on the paradox of identity, i. e. family members’ simultaneous needs for separation and belonging, inherent in the family system. The interplay of these needs ascribes two extended me...

  En lönsamhetsberäkning på konkurrerande transportmedel

  Rapporten behandlar två uppgifter, transporter av motorsågar (produktfamilj 6001 och 6002) från Sverige till USA och transporter av Husqvarnas produkter inom Europa. Vad gäller transporter till USA så finns idag två alternativa transportmedel, flyg och sjöfrakt. Syftet med undersökningen var att klargöra vilket transportsätt som är mest lönsamt för Husqvarna både ur ett ekonomiskt- och kundperspektiv. Undersökningen visar en genomsnittlig låg servicegrad för båda produktfamiljerna, inget samb...

  Evaluating customer loyalty in association with CRM in freight forwarder firms

  Introduction Customer loyalty is one of the major issues that companies coping with in order to have a certain number of customers to survive and improve their businesses. The strategies of gaining loyal customers differ from one company to another according to their type of business. Since the customer loyalty is a branch of customer relationship management, this study aims to evaluate the activities of two freight forwarding companies for gaining loyal customers.  Purpose The thesis aims to...

  Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet : med inriktining på hästsport

  Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet har under senare tid blivit särskilt uppmärksammad i frågor rörande hästhållning då det länge saknats en enhetlig bedömning vid inkomstbeskattningen av sådan verksamhet. Gränsdragningen är avgörande för hur överskott skall beskattas och för reglerna om underskottsavdrag. I syfte att underlätta för likformig bedömning publicerade Skatteverket våren 2009 en promemoria avseende hästrelaterad verksamhet. Förevarande uppsats syftar därfö...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark