LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University
Type
Institutional Repository
Items
6905 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ir.znau.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Організація податкового обліку в Україні

  У статті запропонована методологія кореспонденції рахунків за подіями: реалізація при попередній оплаті; реалізація після відвантаження (без оплати); при попередній оплаті постачальникові; при оприбуткуванні запасів без оплати, і користуючись запропонованою методологією розроблена відповідна кореспонденція рахунків. В статье предложена методология корреспонденции счетов по операциям: реализация при предоплате; реализация после отгрузки (без оплаты); при предоплате поставщику; при оприходов...

  Результати різних варіантів племінного підбору в заводському стаді української чорно-рябої молочної породи

  The efficiency of various forms and types of inbreeding by cows dairy productivity and reproduction ability whole choosing parental couples compared with undkindred breeding has been investigated according to the data about pedigree and productive ability of 688 first calvers of Ukrainian Black-and-White dairy breed on the private farm “Yerchyky”, Zhytomyr region. За інформацією про племінне і продуктивне використання 688 корів-первісток української чорно-рябої молочної породи племзаводу П...

  Перспективи інноваційного провайдингу в сільському господарстві

  В статті обґрунтована необхідність, за умов ринкової економіки, активного залучення провайдерів інновацій з метою проведення роботи з посередництва між виробниками сільськогосподарської продукції та дослідниками, пошуку джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств, консультування з інноваційного бізнесу дослідників та стимулювання збуту їх розробок....

  Тенденції розвитку органічного молочного виробництва в Україні

  Лідерами у відсотковому співвідношенні органічного молока на молочному ринку є Німечинна, Франція, Данія, де показник досягає 35 %. Україна є стратегічним експортером органічних зернових та олійних культур у світі. Засади ведення органічного виробництва вимагає стійкий симбіоз тваринництва з рослинництвом....

  Податковий контроль в світлі сучасних вимог податкового законодавства

  Розкрито роль податкового контролю в сучасних умовах податкового законодавства. Обгрунтовано роль податкового контролю в світлі вимог податкового кодексу України. Однією з найважливіших складових економічної системи є податки. Зростання їх ролі та значення у формуванні доходної частини державного бюджету країни в умовах переходу до ринкової економіки зумовило необхідність виокремлення з державного фінансового контролю самостійного виду контролю, який пов’язаний із перевіркою, по-перше, зак...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark