LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Umeå universitet
Type
Institutional Repository
Items
18991 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://umu.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Beliefs: A theoretically unnecessary construct?

  In this paper I analyze different existing definitions of the term beliefs, focusing on relations between beliefs and knowledge. Through this analysis I note several problems with different types of definitions. In particular, when defining beliefs through a distinction between belief and knowledge systems, this creates an idealized view of knowledge, seen as something more pure (less affective, less episodic, and more logical). In addition, attention is generally not given to from what point...

  Lärarna och strålning : Gymnasielärarnas inställningar, arbetsförutsättningar och handlingar när det gäller joniserande strålning

  Detta är en studie som undersöker lärares inställningar kring området joniserande strålning samt hur de upplever arbetsförutsättningarna inom detta område. Studien tar även upp skillnader mellan nya och gamla kursplaner (Lpf94 och Gy11) och läromedel i fysik och biologi analyseras.      I studien intervjuades sju gymnasielärare och sex läroböcker analyserades. Som teori har Post normal science (PNS) använts, vilket är en vetenskapsteori som förespråkar att man erkänner och tillåter utomståend...

  Narrativitet på YouTube : Blir YouTube-klipp mer omtyckta om de är narrativa?

  Abstract Narrative has a big impact on movies, tv-shows, books and art. But does narrative always matter? This paper is about narratives and its importance on the webpage called YouTube. Thru our research we wanted to find an answer to the question: if narrative storytelling is a part of making a video on YouTube successful. We used ten videos from YouTube that was popular in June 2011. There were only four videos out of ten that we classed as being narrative using models. But during our inte...

  Projekthantering : En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag

  Vi har alltsedan våra praktikperioder haft en grundläggande förståelse för hur mankan arbeta inom organisationer där innovation är ett centralt begrepp. Vi har dockaldrig kommit i kontakt med beslutsprocesserna runt dessa projekt. Efter praktikenhar vi ifrågasatt de värderingsmetoder som vi tidigare sett som relativt heltäckande.Vi är båda aktiva på börsen vilket är ytterligare en faktor som ökat vårt intresse förämnet då börsens värdering av bolag med hög risk och hög innovationshöjd ärosäke...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark