LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Wageningen Staff Publications
Type
Institutional Repository
Items
75669 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
http://library.wur.nl/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • DNA technieken voor de boomkwekerij

  Bij het gebruik van DNA technieken denken de meeste mensen tegenwoordig aan genetische modificatie van planten. Dit speelt bij boomkwekerijgewassen nog niet of nauwelijk een rol. Maar er bestaan ook veel andere DNA technieken die wel zeer bruikbaar en betaalbaar zijn. Het gaat daarbij niet om het veranderen van eigenschappen van planten, maar alleen om het meten ervan. Dit kan worden gebruikt voor indentificatie van planten, en ter ondersteuning van klassieke kruisingsveredeling. Dit type DNA...

  Innerlijke versus uiterlijke ruimte: een filosofisch-psychologische onderbouwing

  Naast een spirituele (innerlijke) en een fysieke (uiterlijke) dimensie van de ruimte (buitenruimte) onderscheidt Van den Berg ook een perceptuele dimensie: de beleefde ruimte. De drie ruimtes beïnvloeden elkaar wederzijds. Een verandering in de innerlijke ruimte kan de waarneming van de ruimte beïnvloeden, wat weer kan leiden tot een gewijzigde claim op de buitenruimte. Omgekeerd kan een verandering in de buitenruimte leiden tot een andere waarneming, die weer van invloed kan zijn op de inner...

  Effects of salinity on substrate grown vegetables and ornamentals in greenhouse horticulture

  <p>Since the mid 1970s substrate growing has become popular in the greenhouse industry in The Netherlands. Because of the small rooting volumes that are used in substrate growing, such systems require an accurate fertilization, but at the same time they offer possibilities for precise control and management of the conditions in the root environment.</p><p>The osmotic potential of the substrate solution in the root environment is often used for improvement of the quality of t...

  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van schol (Pleuronects platessa L.)

  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2014 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schol waarin, naast het vaststellen van biologische parameters, milieukritische stoffen zijn geanalyseerd. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark