LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
232 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Analysis of a new model of h1n1 spread: model obtained via mittag-leffler function

  Talkahtani, Badr Saad; Koca, İlknur; Atangana, Abdon (2017)
  In the recent decades, many physical problems were modelled using the concept of power law within the scope of fractional differentiations. When checking the literature, one will see that there exist many formulas of power law, which were built for specific problems. However, the main kernel used in the concept of fractional differentiation is based on the power law function x−λ It is quick important to note all physical problems, for instance, in epidemiology. Therefore, a more general conce...

  İlköğretim Matematik Öğretiminde Materyal Kullanılırken Karşılaşılan Zorluklar ve Bu Zorlukların Nedenleri

  Bozkurt, Ali; Şahin, Seda (2013)
  Bu çalışma ilköğretim matematik ve sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde materyal kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların nedenlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin güneyindeki bir ilden rastgele seçilen 11 farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 107 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Elde edi...

  Influence of Tarantula cubensis Extract on the Treatment of the Oral Lesions in Cattle with Bluetongue Disease

  Albay, Metin Koray; Şahinduran, Şima; Kale, Mehmet; Karakurum, Mehmet Çağrı; Sezer, Kenan (2010)
  Sığırlarda mavidil hastalığında oral lezyonların tedavisinde Tarantula cubensis ekstratının 1:100/D2 (Theranekron®, Richter Pharma, Austria) etkinliği değerlendirilmiştir. Mavidil hastalığı bulunan 9 holştayn sığır çalışmada kullanıldı. Ateş, iştahsızlık, akut ağrılı ve kanamalı ağız lezyonları ve topallık bulguları vardı. Tedaviye serolojik sonuçlar beklenmeden başlandı. Klinik olarak hasta 6 sığır tetracycline, flunixin meglumin ve Tarantula cubensis ekstraktı (Theranekron) ile tedaviye alı...

  İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi

  Karaçallı, Saide (2011)
  Fen ve teknoloji dersindeki kavramların soyut veya karmaşık olması, proje tabanlı öğrenme yöntemi gibi yöntemlerin önemini artırmaktadır. Geleneksel yöntemlerde öğrenciler konuların gerçek hayatla bağlantılarını kurmakta zorlanmakta ve bu nedenle kavram öğreniminde güçlükler yaşamaktadırlar. Disiplinler arası öğretime olanak sağlayan ve öğrencinin deneyim yaşamasına fırsat veren proje tabanlı öğrenme yöntemi, bu yönüyle fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan etkin yöntemlerden biridir. Bu ça...

  Okul içi ve okul dışı öğrenmelerin öğrenci başarısına etkisi

  Akın, Fatih (2012)
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bu araştırmada okul içi ve okul dışında yapılan öğretme-öğrenme etkinliklerinin öğrenci başarısında anlamlı fark yaratıp yaratmadığı belirlenmiştir. Araştırma yaklaşımı tarama modeli olarak benimsenmiştir. Araştırma kapsamında Burdur il merkezi ve ilçelerindeki toplam 43 lisenin 39’unda 3909 öğrenciden 2890’ına ulaşılarak bilgi alma formu uygulanmıştır. Uygulanan bilgi alma formundan eksik ve yanlış dol...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark