LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut
Type
Publication Repository
Items
1732 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://scientiasalut.gencat.cat/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Estudi de qualitat de servei i satisfacció de l'embaràs, part i puerperi: desembre 2010

  (2010)
  Enquestes de satisfacció; Obstetrícia; Catalunya; Satisfaction surveys; Obstetrics; Catalonia; Encuestas de satisfacción; Obstetricia; Cataluña Es presenten els resultats de les enquestes de satisfacció del CatSalut en atenció al procés de l'embaràs, del part i del puerperi de l'any 2010.

  Riscos dels medicaments en la insuficiència cardíaca

  Costa-Pagès, Joan (2017)
  Insuficiència cardíaca; Reaccions adverses a medicaments; Interaccions Insuficiencia Cardíaca; Reacciones adversas a medicamentos; Interacciones Heart Failure; Adverse reactions to drugs; Interactions La insuficiència cardíaca (IC) suposa el fracàs de la funció de bomba del cor i la repercussió deletèria en d’altres òrgans. La prevalença de la IC és important en el nostre entorn sanitari i comporta una gran nombre d’ingressos, reingressos i despesa sanitària. Aquests aspectes s’agreu...

  Canagliflozina (Invokana®): tractament de la diabetis mellitus tipus 2 en adults ≥ 18 anys, per millorar el control glucèmic

  (2015)
  Inhibidors del cotransportador sodi-glucosa 2; Triple teràpia; Doble teràpia Inibidores del cotransportador sodio-glucosa 2; Triple terapia; Doble terapia Cotransporter inhibitors of sodium-glucose 2; Triple therapy; Dual therapy Per tal de garantir la utilització efectiva i eficient dels medicaments amb recepta mèdica oficial del CatSalut, la qualitat i seguretat en la seva prescripció i la optimització de recursos s’ha creat el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de medicam...

  El pla director de malalties de lʼaparell respiratori

  Rosas, Alba; Tresserras-Gaju, Ricard; Saltó-Cerezuela, Esteve; Escarrabill, Joan (2011)
  Atenció sanitària; Promoció de la salut; Malalties respiratòries Health care; Health promotion; Respiratory diseases Atención sanitaria; Promoción de la salud; Enfermedades respiratorias Reduir la incidència i la mortalitat de totes les malalties respiratòries ha de ser un dels reptes principals de salut de la nostra societat. Per fer-hi front, lʼany 2010 el Departament de Salut va crear el Pla director de malalties de lʼaparell respiratori (PDMAR) i en el DOGC del 30 de novembre dʼa...

  Butlletí d’informació terapèutica - 2005, Volum 17, Número 06, juliol-agost

  (2005)
  Farmacologia; Terapèutica; Catalunya Pharmacology; Therapeutics; Catalonia Farmacología; Terapéutica; Cataluña Tractament actual de la tuberculosi Tratamiento actual de la tuberculosis
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark