LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
RIUVic
Type
Institutional Repository
Items
2774 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://repositori.uvic.cat/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • L’aprenentatge de càlcul mental a través de jocs a un aula d’educació primària

  Moreno Martínez, Lorena (2014)
  Aquest treball es basa en identificar les estratègies de càlcul mental que fan servir alumnes de quart de primària. Aquesta identificació es realitza a partir de la resolució d’operacions per part dels alumnes i el seu posterior anàlisi. A partir de les estratègies que hagin sorgit, es realitzarà una intervenció didàctica basada en jocs matemàtics per tal de descobrir i treballar noves estratègies matemàtiques. Finalment, amb una nova prova es comprovarà si els nens i nenes con...

  Quince. Producció d'un curtmetratge

  Bujons Cudinach, Anna; Maymó Magriñá, Natàlia (2017)
  "Quince" és un curtmetratge que neix com el Treball de Final de Grau de la Natàlia Maymó i l’Anna Bujons, estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. En aquesta memòria, hi ha recollides totes les fases per les quals ha passat el projecte, a més d’un resum de l’experiència personal que han viscut les dues directores. Avui en dia, la societat no s’entén sense Internet i les noves tecnologies. Tota la nostra vida privada i íntima la confiem...

  Influential variables on the profitability of hospital companies

  Arimany Serrat, Núria; Creixans Tenas, Judit
  Purpose: This study attempts to evidence the economic and financial health of Spanish hospital companies in the period 2008-2015 and discover the variables that explain their profitability for survival and the opportune performance of their assets during a period of technological revolution and austerity. Design/methodology: The study methodology consists of the short and long-term financial analysis of the companies in the study sample during the period 2008-2015, together with a...

  Estudio de la evolución de las temperaturas y las precipitaciones en Catalunya desde 1950 como constatación de los efectos del cambio climático y proyección de los posibles valores para mediados del siglo XXI

  Macrí Marcial, Lawrence (2016)
  En este informe se presentan los datos históricos de temperaturas y precipitaciones de Catalunya publicados por el Servei meteorológico de Catalunya (SMC). En el estudio de estos datos se ha podido comprobar que el cambio climático en Catalunya es inequívoco, el estudio y comparación de las medias de temperaturas entre los períodos de estudio 1950-1982 y 1983-2015 arrojan datos que confirman que la temperatura ha aumentado entre 1950 de +0.19 - +0.24ºC/década y aún más preocupante si seguimos...

  Guia de l'estudiant ... Màster Universitari en Educació Inclusiva

  Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (2015)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark