LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@FSM Vakif University
Type
Institutional Repository
Items
375 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İstanbul'Un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları

  Kuruluşu milattan önce 600'lü yıllara uzanan İstanbul, coğrafi, mevki, ekonomik ve stratejik önemi ile tarih boyunca sürekli muhasaralara maruz kalmıştır.

  Yüksek binalarda enerji etkin mimari tasarım yaklaşımları ve uygulama örneklerinin incelenmesi

  Özellikle sanayi devriminden bu yana artan enerji ihtiyacı neticesinde bu ihtiyacın fosil kaynaklardan sağlanması küresel ısınmaya, ozon tabakasının delinmesine, çevre kirliliğine, enerji krizlerine ve biyoçeşitliliğin azalması gibi çevresel sorunlara yol açmıştır. Bu tahribatlar neticesinde enerji elde edilmesi için yenilenebilir kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmış, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir mimarlık ve yeşil bina kavramları tartışılmaya ba...

  Azizzâde Hüseyin Râmiz Efendi’nin Zübdetü’l-Vâkı’ât Adlı Eserinin Tahlil ve Tenkitli Metni

  Hüseyin Râmiz’in kaleme aldığı Zübdetü’l-Vâkı‘ât adlı eser III. Mustafa döneminin 1768-1774 yılları arasını kapsamaktadır. Eserde Osmanlı-Rus siyasi ve askeri olayları anlatılmıştır. Ayrıca dönemin bürokratik değişikliklerinden bahsedilmiştir. Bazı önemli şahsiyetlerinde kısaca biyografileri verilmiştir. Çalışmamızın amacı, eserin kritik neşrini yaparak araştırmacıların hizmetine sunmaktır. Çalışmamız iki bölümden oluşur. İlk bölümde müellifin hayatı, eserleri ve tarihçil...

  Mimari tezyinatta İstanbul Art Nouveau’su

  Art Nouveau sanat akımı, XIX. yy. başında Avrupa’da çıkmış pek çok ülkede benimsenmiş ve öncü sanatçılar yetiştirmiştir. Bu sanat akımının temel özelliği, güzel sanatlara ve dekoratif sanatlara eşit ölçüde değer veren ve birleştiren bir sanat akımı olmasıdır. Art Nouveau, eserlerde sürekli ve dalgalı bir hat içinde akan çizgileri kullanarak, doğadaki bitkisel yaşamı stilize etmektedir. Art Nouveau sanatçıları çizgileri uzatmış, olmayan kıvrımları koymuş, farklı ülkelerde yaşasalar bile aynı o...

  Sosyoloji Olarak İlahiyat : Mehmet Şerafeddin Yaltkaya

  Bu tez, Osmanlı son döneminde modern ve klasik eğitim almış, müderrislik yapmış “ıslâh-ı medâris” çalışmalarında aktif olarak rol almış, cumhuriyetin kuruluşundan sonra Darulfünûn bünyesinde kurulan ilahiyat fakültesinde hocalık yaptığı sırada oldukça velûd bir akademik hayat geçiren, ardından -bahsi geçen ilahiyat fakültesinin kapatılmasının akabinde- ikinci diyanet işleri reisi olarak görev yapan ve bu görevi sırasında vefat etmiş Şerafettin Yaltkaya’nın hayatını merkeze alarak 19. yüzyılın...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark