LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@FSM Vakif University
Type
Institutional Repository
Items
314 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • 18. Yüzyılda Osmanlı Merasimlerinin Mali Bir Unsuru : Atıyyeler

  Çalışmamızın amacı Osmanlı törenlerinin mali bir unsuru olan ve atıyye olarak adlandırılan nakit hediyelerin 18. yüzyıl boyunca başta padişahlar olmak üzere kimler tarafından ve hangi sebeplerle verildiğini araştırmaktır. Dönemin önde gelen birincil kaynakları ve arşiv belgelerine odaklanılarak atıyyenin diğer hediye kavramları arasındaki yeri, teşrifattaki önemi, atıyyenin hangi hazinelerden verildiği ve veriliş sebepleri tezin ana konularını teşkil etmiştir. Giriş bahsiyle birlikte atıyy...

  XIX. Yüzyıl Ortalarında Midilli’de Zeytinyağı Üretimi ve Mihrişah Valide Sultan’a Ait Vakıf Zeytinlikleri

  1462 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Midilli, stratejik önemi ve verimli toprakları sayesinde devletin özel ilgisine sahip olmuştur. Hem bu durum hem de başkente olan yakınlığı, adayı İstanbul ve saray için bir gıda tedarikçisi haline getirmiştir. Bahsedilen bu durumlar nedeniyle Midilli adası devlet adamları ve hanedan üyeleri açısından iyi bir yatırım alanı olarak görülmüş, adada normal vakıflar yanında çok miktarda yüksek dereceli memur ve hanedan üyelerine ait vakıflar ...

  Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri

  “Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri” konulu tez çalışması üç ana bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde Sâmi Efendi imzalı kitâbelerin önemine değinilmekte, tezin içeriğinin nasıl oluşturulduğu, özellikle hangi kaynaklardan istifade edildiği, kitâbeler kayıt altına alınırken hangi metodun uygulandığı gibi konulara yer verilmiştir. Birinci bölümde kitâbenin anlamı, önemi ile ilgili bilgi verilmiş ve bu konu da yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Kitâbede kullanıl...

  Sosyoloji Olarak İlahiyat : Mehmet Şerafeddin Yaltkaya

  Bu tez, Osmanlı son döneminde modern ve klasik eğitim almış, müderrislik yapmış “ıslâh-ı medâris” çalışmalarında aktif olarak rol almış, cumhuriyetin kuruluşundan sonra Darulfünûn bünyesinde kurulan ilahiyat fakültesinde hocalık yaptığı sırada oldukça velûd bir akademik hayat geçiren, ardından -bahsi geçen ilahiyat fakültesinin kapatılmasının akabinde- ikinci diyanet işleri reisi olarak görev yapan ve bu görevi sırasında vefat etmiş Şerafettin Yaltkaya’nın hayatını merkeze alarak 19. yüzyılın...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark