LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@FSM Vakif University
Type
Institutional Repository
Items
492 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Yüksek binalarda enerji etkin mimari tasarım yaklaşımları ve uygulama örneklerinin incelenmesi

  Erol, Harun (2017)
  Özellikle sanayi devriminden bu yana artan enerji ihtiyacı neticesinde bu ihtiyacın fosil kaynaklardan sağlanması küresel ısınmaya, ozon tabakasının delinmesine, çevre kirliliğine, enerji krizlerine ve biyoçeşitliliğin azalması gibi çevresel sorunlara yol açmıştır. Bu tahribatlar neticesinde enerji elde edilmesi için yenilenebilir kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmış, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir mimarlık ve yeşil bina kavramları tartışılmaya ba...

  Pulse Oksimetre Tasarım ve Analizinin Yapılması

  Aydın, Gül Banu; Özhan, Orhan (2017)
  oksimetrenin medikal alanda kullanım amacı oksijen saturasyonunun ekran üzerinde takip edilmesidir. Noninvazif bir yöntem olup arterlerdeki kanda bulunan hemoglobinin ışık absorpsiyonunu ölçerek oksijen saturasyonunu ve kalp atım sayısını hesaplayan yöntemdir. Bu çalışmada, ATmega328 mikrodenetleyicisi içeren Arduino Uno kullanılmıştır. Max30100 sensörü ise nabız ve oksijen saturasyonunu hesaplayacak devre tasarımında kullanılmıştır. Sensörün yapısında 660 nm ve 880...

  Mimari tezyinatta İstanbul Art Nouveau’su

  Tezgah, Sevil (2017)
  Art Nouveau sanat akımı, XIX. yy. başında Avrupa’da çıkmış pek çok ülkede benimsenmiş ve öncü sanatçılar yetiştirmiştir. Bu sanat akımının temel özelliği, güzel sanatlara ve dekoratif sanatlara eşit ölçüde değer veren ve birleştiren bir sanat akımı olmasıdır. Art Nouveau, eserlerde sürekli ve dalgalı bir hat içinde akan çizgileri kullanarak, doğadaki bitkisel yaşamı stilize etmektedir. Art Nouveau sanatçıları çizgileri uzatmış, olmayan kıvrımları koymuş, farklı ülkelerde yaşasalar bile aynı o...

  Sosyoloji Olarak İlahiyat : Mehmet Şerafeddin Yaltkaya

  Küçükkayış, Büşra (2014)
  Bu tez, Osmanlı son döneminde modern ve klasik eğitim almış, müderrislik yapmış “ıslâh-ı medâris” çalışmalarında aktif olarak rol almış, cumhuriyetin kuruluşundan sonra Darulfünûn bünyesinde kurulan ilahiyat fakültesinde hocalık yaptığı sırada oldukça velûd bir akademik hayat geçiren, ardından -bahsi geçen ilahiyat fakültesinin kapatılmasının akabinde- ikinci diyanet işleri reisi olarak görev yapan ve bu görevi sırasında vefat etmiş Şerafettin Yaltkaya’nın hayatını merkeze alarak 19. yüzyılın...

  Son dönem romanında dini çizgiyi benimsemiş yazarların roman karakterlerinin protest tavrı

  Akagündüz, Fatma Züheyra (2018)
  Çalışmanın amacı sosyal ve siyasal olayların birey ve toplum nezdinde nasıl karşılık bulduğunu, 2000 yılı sonrasında yazılmış romanlarda yazarların dini hassasiyet taşımasının anlatıya nasıl katkı sağladığını, oluşturdukları kahramanların sosyal, siyasal ve bireysel olaylar karşısındaki tutumlarını ve eleştirilerini inceleyerek ortaya koymaktır. Dini hassasiyeti benimsemiş yazarlardan Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu ve Yasemin Karahüseyin’e ait 2000 yılı sonrasında yazdıklar...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok