LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

VMU

Name
Vytautas Magnus University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
6106 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://eltalpykla.vdu.lt/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The Russian and Ukrainian conflict in the context of social network information warfare: the experts’ approach

  Bacys, Tomas (2018)
  Straipsnyje aptariami mediatizacijos sukelti politinės komunikacijos kultūros pokyčiai. Nagrinėjama, kaip informacinių technologijų plėtra ir socialinių tinklų populiarumas pakeitė įvairių žiniasklaidos priemonių paskirtį, o socialiniai tinklai tampa pagrindine priemone greitai išsiųsti svarbią naujieną vartotojams. Tačiau socialiniuose tinkluose skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti visuomenę, mažai kontroliuojama. Pavyko nustatyti, kad būtent socialiniuose tinkluose aktyviai veik...

  Paroda “Laikinosios sostinės architektai”

  Ambraškienė, Nijolė (2005)
  2003 m. gegužės 21 d. buvo atidaryta paroda “Laikinosios sostinės architektai”, skirta Kauno miesto dienai. Parodą parengė Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji archyvistė Nijolė Ambraškienė. Parodos atidaryme dalyvavusi tarpukario laikotarpio architektūros istorikė Jolita Kančienė plačiai apibūdino šio laikotarpio architektūros ypatumus, jos stilistines tendencijas, žymiausius architektus bei jų darbus.

  The image of Lithuanian exiles in Soviet state security documents from 1945 to 1991

  Juodis, Darius (2012)
  Soviet State Security, as an integral part of the Soviet system, fostered a negative and denigrating attitude toward those Lithuanian emigrants who did not approve of the Soviet system in Lithuania. This attitude began to be actively promoted from 1945 onwards, when Lithuanian war refugees arrived in Western Germany. It was in their ranks that the Soviets found many enemies of the Soviet system. At first these refugees were accused of having collaborated with the Nazi occupying regime; later ...

  Book about the contribution of scholastic to training philosophy

  Danilevičius, Eugenijus (2011)
  Neseniai Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla išleido Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorės prof. dr. Dalios Marijos Stančienės ir Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedros prof. dr. Juozo Žilionio mokslinę monografiją „Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofijos metmenys“.

  Above-ground mass and crude protein of some spontaneous Vicia and Lathyrus species

  Maršalkienė, Nijolė (2014)
  Iš skirtingų Lietuvos rajonų surinktų Vicia genties penkių rūšių (V. angustifolia, V. hirsuta, V. villosa, V. cracca, V. sepium) ir Lathyrus genties trijų rūšių (L. sylvestris, L. paslustris, L. pratensis) augalų antžeminės masės produktyvumas buvo tirtas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje 2004–2008 m. Antžeminės dalies (žolės) produktyvumui įvertinti buvo nustatoma vidutinė vieno augalo antžeminės dalies masė, lapų, stiebų ir žiedynų santykis ir jų baltymingumas. Iš tirtų rūšių...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark