LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

VMU

Name
Vytautas Magnus University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
5323 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://eltalpykla.vdu.lt/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Erinnerungen in der Poesie von Johannes Bobrowski

  Barniškienė, Sigita (2007)
  Im Artikel wird gezeigt, dass die Poesie von Johannes Bobrowski viele Fragen an die Interpretatoren bis zu heutigen Tagen stellt. Es wird die These aufgeworfen, dass Bobrowski bewusst über die Realien der DDR nicht geschrieben hat, weil sie ihm unannehmbar waren. Die Gedanken des Dichters waren auf die Vergangenheit und auf die schwere persönliche Erfahrung im Zweiten Weltkrieg gerichtet. Der Verlust seiner Heimat in Ostpreußen, das Begreifen der Schuld des deutschen Volkes und das Streben na...

  Whether the claim of the delictual liability has the priority over the concurrence of the contractual and delictual liability in the legal system of the Republic of Lithuania?

  Miliauskytė, Renata (2017)
  Šiame darbe analizuojama civilinės atsakomybės rūšių: deliktinės ir sutartinės atsakomybės taikymo problematika konkurencijos atveju, siekiant nustatyti ar deliktinės atsakomybės reikalavimas Lietuvos teisinėje sistemoje turi prioritetą sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos atveju. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija teisės doktrinoje yra pripažįstamas atvejis, kai galimas nukentėjusios šalies reikalavimas taikyti tiek sutartinę, tiek deliktinę atsakomybę. Pirmoj...

  Types of employee benefits in Lithuania – information disclosed in companies’ financial statements

  Legenzova, Renata (2012)
  Straipsnyje analizuojamas atlygis už darbą, įvardijami pagrindiniai jo tipai finansų apskaitos kontekste, nagrinėjama jo reglamentavimo finansų apskaitoje ypatumai. Pateikiami tyrimo apie atskleidžiamos informacijos atlygio už darbą tipų, taikomų Lietuvos akcinėse bendrovėse, rezultatai. The paper analyses employee benefits, identifies their major types from accounting perspective, and outlines their fundamental accounting requirements. It also presents findings of the research about the t...

  Lithuanian national festival held on the 15th may, 1926 in Kaunas and comments about it in contemporary press

  Ivanovas, Bernaras (2008)
  Tarpukario Lietuvoje vyko aktyvūs lietuvių tautinės tapatybės raidos procesai. Iškilo tautinės valstybės, tautinio pašaukimo bei santykių su kitomis tautinėmis grupėmis klausimai. Atsakant į šiuos klausimus buvo svarbūs ne tik politiniai sprendimai (konstitucijos ar įvairių įstatymų pavidalu), publicistika (straipsniai spaudoje) ar politinės filosofijos tekstai (J. Dambrausko, S. Šalkauskio ir pan.), bet ir įvairios tautinės šventės. Jų svarba buvo išties ypatinga: renginių metu visuomenės na...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark