LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
33 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nene Hatun Tünelinde (İzmir)‘Q’Kaya Kütle Sınıflamasının Uygulanması (1+ 504.00-1+ 314.30 KM)

  Bu çalışmada, İzmir şehir içi ulaşımına çözüm için yapılan İzmir Hafif Raylı Sistemi (İzray) kapsamında açılan Nene Hatun Tünelinin Konak şaftından - Üçyol'a kadar olan 197.00m lik kısmının jeolojisi ve jeolojik kesiti sunulmuştur. Tünelin açıldığı kayaçların mühendislik özellikleri araştırılmış, tünelin desteklenmesi için gerekli destekleme tipi önerilmiştir. Bu amaçlar için kullanılan kaya sınıflama yöntemleri araştırılmış, içlerinden Q-sistemi seçilerek, gerekli parametreler her ilerleme i...

  An investigation on the wind characteristics of a location in Yalova, Turkey

  This paper presents an investigation and analyzes of wind energy characteristics of a location in Yalova, Turkey and offers some usable options about how to make use of wind of such places. One year hourly wind data in time series format was obtained from Turkish Electrical Company in 2012 and analyzed considering some statistical formulations and approaches. In this study, average wind speed, dominant wind direction, power density values at different heights and probability de...

  Şişhane Meydanında Mekansal Niteliklerin Değişim Süreçleri

  Bu bildiri, 2013 Yılında, 23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sunulmuş ve aynı tarihte “Kentsel Mekana Müsehale: Projeler, Yaklaşımlar, Kavramlar” başlıklı bildiri kitabında yayınlanmıştır. Kentsel mekândaki değişim süreçlerinin belirlenmesi, onu oluşturan niteliklerin zaman sürecinde bir arada oluşturduğu anlamın değerlendirilmesiyle mümkündür. Değişim ile kentsel mekân, kimliğini koruyup gelişerek devamlılığını s...

  Vize Kent Merkezi Mekansal Dönüşümü ve Mekanın Biçimlenme Yapısı Arasındaki İletişim

  1999’lardan sonra gerçekleştirilen bir dizi uluslararası boyutlu organizasyon sonucunda kavramsal yapısı ortaya konan Yavaş Şehir (Cittaslow) akımı, kentlerde görülen sorunlara ilişkin önemli politikalar sunmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Kırklareli/Vize ilçesi ise 02 Haziran 2012 tarihinde Yavaş Şehir ünvanını kazanmıştır. Vize kent merkezinde geçerli olan alt ölçekli planın halen 1986 yılı onanlı imar planları olduğu, 1986 yılından günümüze; kentsel ihtiyaçlarda önemli değişmelere ka...

  Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk

  Modern ve sosyal devlet anlayışında ortaya çıkan sosyal hizmetler, yoksulluğun azaltılmasında ve yoksulların korunmasında önemli bir araçtır. Sosyal hizmetlerin temel amacı, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin muhtaçlık durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak, yaşamlarının insani bir şekilde devam ettirilmesine yardımcı olmaktır. Sosyal devlet kavramı kamu kurum ve kuruluşlarına bu anlamda önemli görevler yüklemektedir. Ancak bu görevi sadece resmi kurumların üstlenmesi yoksullu...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark