LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
40 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Adil Kent Yaklaşımı ve Kentsel Dönüşüm: İstanbul Esenler Örneği

  Çolak, Yunus (2014)
  Günümüz kentlerinin gelişme alanlarının doğurduğu sorunlar ve kentsel dönüşüm önemli bir tartışmakonusudur. Kentsel geliştirmede ve dönüşümlerde öncelikler, kamu araçları ile yapılan müdahalelerinmekânda ürettiği hareketliliğin nasıl yönetileceği ve ne tür plan kararlarına uç vereceği planlamayıpolitik düzlemde tartışan kuramsal bakışların önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, planlamadayeni kuramsal bakışlardan biri olan adil kent yaklaşımı ve bu yaklaşım çerçevesinde üretilmiş normatif...

  Yapı Denetimi Programı Öğrencilerinin İlçe Ekonomisine Katkıları; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği

  Demirel, Can; Altay, Ahmet; Demirel, Özge (2017)
  Türkiye’ de üniversite kurulmasının temel nedenlerinden biri kuruldukları bölgeye ekonomik katkı sağlamalarıdır. Kurulduğu bölgenin sosyal yaşam kalitesini artırırlar. Yapılan yatırımlar üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelir ve yatırımlara canlılık gelir. Bu çalışmada Kırklareli ili Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim Programı´ nda eğitim gören öğrencilerin harcamalarının ilçeye katkıları araştırılacaktır. One of the main ...

  Sosyal Yardım Uygulamalarında Paradigma Değişimi

  Akyıldız, Yasin (2018)
  Yoksulluğun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yoksulluğun giderilmesi için yapılan uygulamalar tarihsel süreçte farklılık gösterebilmektedir. Toplumda bulunan değerler sistemi, yardım düşüncesinin oluşumunu ve uygulama biçimlerini etkilemektedir. Genel hatlarıyla Türk toplumunda yardım düşüncesini oluşturan nedenler, ilk Türk toplumlarında gücün dağılımı ve otorite ilişkileri düzeyinde ele alınırken, İslam dininin kabulü ile toplumun genelini kuşatıcı kolektif bilincin “hayır” ekseninde ş...

  Dieselgate and its Impacts on Consumers, Regulators and the Company

  Kesimli, İffet (2017)
  The aim of this study is to discuss one of the world's biggest automobile manufacturing company's systematic emission test cheating and the impacts of this scandal—Dieselgate. The method comprises the assessment of American, British, and Turkish car forum comments, and analyses of relevant data collected from stock exchange and other statistical sources. It is found out that; on the average, around 40 percent of Volkswagen owners doesn’t believe that there will be any negative change in the c...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark