LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
39 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İlçelerin sosyal ve kültürel gelişiminde meslek yüksekokullarının rolü ve önemi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği.

  Akbaba, Şeref; Altay, Ahmet; Demirel, Can (2017)
  Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren yükseköğretim kurumları olarak tanımlanan meslek yüksekokulları, aynı zamanda içinde bulunduğu bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayan kurumlardır. Başka bir ifade ile meslek yüksekokullarının eğitim dışındaki temel amaçlarından birisi de içinde bulunduğu yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır. Ülkemizde özellikle ilçelerde kurulan meslek yükse...

  Adil Kent Yaklaşımı ve Kentsel Dönüşüm: İstanbul Esenler Örneği

  Çolak, Yunus (2014)
  Günümüz kentlerinin gelişme alanlarının doğurduğu sorunlar ve kentsel dönüşüm önemli bir tartışmakonusudur. Kentsel geliştirmede ve dönüşümlerde öncelikler, kamu araçları ile yapılan müdahalelerinmekânda ürettiği hareketliliğin nasıl yönetileceği ve ne tür plan kararlarına uç vereceği planlamayıpolitik düzlemde tartışan kuramsal bakışların önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, planlamadayeni kuramsal bakışlardan biri olan adil kent yaklaşımı ve bu yaklaşım çerçevesinde üretilmiş normatif...

  Nene Hatun Tünelinde (İzmir)‘Q’Kaya Kütle Sınıflamasının Uygulanması (1+ 504.00-1+ 314.30 KM)

  Arkoc, Orhan (2002)
  Bu çalışmada, İzmir şehir içi ulaşımına çözüm için yapılan İzmir Hafif Raylı Sistemi (İzray) kapsamında açılan Nene Hatun Tünelinin Konak şaftından - Üçyol'a kadar olan 197.00m lik kısmının jeolojisi ve jeolojik kesiti sunulmuştur. Tünelin açıldığı kayaçların mühendislik özellikleri araştırılmış, tünelin desteklenmesi için gerekli destekleme tipi önerilmiştir. Bu amaçlar için kullanılan kaya sınıflama yöntemleri araştırılmış, içlerinden Q-sistemi seçilerek, gerekli parametreler her ilerleme i...

  Şişhane Meydanında Mekansal Niteliklerin Değişim Süreçleri

  Birik, Melih (2013)
  Bu bildiri, 2013 Yılında, 23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sunulmuş ve aynı tarihte “Kentsel Mekana Müsehale: Projeler, Yaklaşımlar, Kavramlar” başlıklı bildiri kitabında yayınlanmıştır. Kentsel mekândaki değişim süreçlerinin belirlenmesi, onu oluşturan niteliklerin zaman sürecinde bir arada oluşturduğu anlamın değerlendirilmesiyle mümkündür. Değişim ile kentsel mekân, kimliğini koruyup gelişerek devamlılığını s...

  An investigation on the wind characteristics of a location in Yalova, Turkey

  Şuva, Mustafa; Uğurlu, Adem; Gökçöl, Cihan (2015)
  This paper presents an investigation and analyzes of wind energy characteristics of a location in Yalova, Turkey and offers some usable options about how to make use of wind of such places. One year hourly wind data in time series format was obtained from Turkish Electrical Company in 2012 and analyzed considering some statistical formulations and approaches. In this study, average wind speed, dominant wind direction, power density values at different heights and probability de...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark