LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
23 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nene Hatun Tünelinde (İzmir)‘Q’Kaya Kütle Sınıflamasının Uygulanması (1+ 504.00-1+ 314.30 KM)

  Bu çalışmada, İzmir şehir içi ulaşımına çözüm için yapılan İzmir Hafif Raylı Sistemi (İzray) kapsamında açılan Nene Hatun Tünelinin Konak şaftından - Üçyol'a kadar olan 197.00m lik kısmının jeolojisi ve jeolojik kesiti sunulmuştur. Tünelin açıldığı kayaçların mühendislik özellikleri araştırılmış, tünelin desteklenmesi için gerekli destekleme tipi önerilmiştir. Bu amaçlar için kullanılan kaya sınıflama yöntemleri araştırılmış, içlerinden Q-sistemi seçilerek, gerekli parametreler her ilerleme i...

  Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk

  Modern ve sosyal devlet anlayışında ortaya çıkan sosyal hizmetler, yoksulluğun azaltılmasında ve yoksulların korunmasında önemli bir araçtır. Sosyal hizmetlerin temel amacı, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin muhtaçlık durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak, yaşamlarının insani bir şekilde devam ettirilmesine yardımcı olmaktır. Sosyal devlet kavramı kamu kurum ve kuruluşlarına bu anlamda önemli görevler yüklemektedir. Ancak bu görevi sadece resmi kurumların üstlenmesi yoksullu...

  An investigation on the wind characteristics of a location in Yalova, Turkey

  This paper presents an investigation and analyzes of wind energy characteristics of a location in Yalova, Turkey and offers some usable options about how to make use of wind of such places. One year hourly wind data in time series format was obtained from Turkish Electrical Company in 2012 and analyzed considering some statistical formulations and approaches. In this study, average wind speed, dominant wind direction, power density values at different heights and probability de...

  Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım

  "Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım" başlıklı bildiri, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı'nın Mersin Üniversitesi'nde düzenlediği "1. Kentsel Morfoloji Sempozyumu" kapsamında 23 Ekim 2015 tarihinde sunulmuş ve Eylül 2016 tarihinde basılan Bildiriler Kitabında yayınlamıştır. Özet: Günümüzde kentlerin değişim ve dönüşüm biçimlerinin öngörülerin dışında farklı dinamiklerin etkisiyle geliştiği görülmektedir. Küresel sermayenin akışı, teknolojik atılımlar, küresel ekolojik tehditler, in...

  Adil Kent Yaklaşımı ve Kentsel Dönüşüm: İstanbul Esenler Örneği

  Günümüz kentlerinin gelişme alanlarının doğurduğu sorunlar ve kentsel dönüşüm önemli bir tartışmakonusudur. Kentsel geliştirmede ve dönüşümlerde öncelikler, kamu araçları ile yapılan müdahalelerinmekânda ürettiği hareketliliğin nasıl yönetileceği ve ne tür plan kararlarına uç vereceği planlamayıpolitik düzlemde tartışan kuramsal bakışların önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, planlamadayeni kuramsal bakışlardan biri olan adil kent yaklaşımı ve bu yaklaşım çerçevesinde üretilmiş normatif...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark