LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
32 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The Role and Importance of Public Libraries Upon Development of Reading Habit in ChildrenaAnd Youngsters

  Reading, which is defined as a very important educational tool and language skill that plays a crucial role in gaining information and cultural knowledge for identifying the self, environment and the world as well as critical consciousness during which various cognitive calculations such as seeing, perceiving, attention, remembering, interpretation, explication, synthesis, and analysis are involved simultaneously (Coşkun, 2002) is an activity that exists and should exist in every step of life...

  Betonarme Yapı Elemanlarında Lif Takviyeli Polimerlerin Kullanımı

  Donatı çeliğinin korozyonu insaat sektörünün önemli problemlerinden birisi olup, korozyon sorununun ülke ekonomisine ciddi zararı bulunmaktadır. Su ve nem ile temas eden yapılarda beton içerisinde yer alan donatı korozyonuna bağlı olarak hem donatı çeliği hem de beton elemanlar önemli ölçüde zarar görmektedir. Bu nedenle beton içinde çelik donatı yerine yüksek korozyon dayanımına sahip lif takviyeli polimerlerin kullanılmasıyla betonarmede korozyon sebebiyle olusan sınırlamaları o...

  Mağaza Yeri ve Ticari Alan Analizi

  Son yirmi yılda artan uluslar arası perakende zincirleri sayısı ile birlikte İletişim ve taşımacılık alanlarında yaşanan gelişmeler ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin varlığının bir sonucu olarak perakende sektörü zorlu ve fırsatlarla dolu bir sektör haline gelmiştir. Dolayısıyla son yıllarda rekabetin yoğun olarak yaşandığı perakendecilik sektöründe, başarılı olmanın tek yolu müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılamak ve b...

  Deneyimsel Markalama

  Rekabetin küreselleşmesi ve yoğunlaşması ile birlikte, işletmeler ürünlerle birlikte hizmet sağlamanın ötesine de geçerek müşterilerine eşsiz deneyim sağlama çabası içerisine girmiştir. Dolayısıyla, firmalar, rekabet stratejilerini söz konusu olan eşsiz deneyimler aracılığıyla oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, deneyimsel pazarlama kavramı ortaya çıkmakta ve işletmeler müşterilerine deneyim yaşatmaya yönelik pazarlama uygulamalarında markalarını da göz önünde bulundurarak rekabet avantaj...

  Endearing Literature to Children With Humor: The Logic of Humor in Children’s Literature

  As a literary or rhetoric terminology, humor comes into existence in many forms. Humor can be divided into myriads of categories as a literary term, i.e. satire, pun, riddle, etc. Regardless of what form humor gets into, it catches the attention of reader, and makes the text more colorful for reading. Humor also makes any text more pleasurable, and it is, in a way, a tool to make the text more reader centered, in that humor is an endeavor to lean greatly on the mind of reader so that author c...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark