LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
FPSZG repository
Type
Institutional Repository
Items
157 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The Role of Social Media in the Communication of Media Concerns in Croatia

  Internet je svojim intenzivnim razvojem postao značajan marketinški medij koji je nezaobilazni faktor poslovanja tvrtki. Pojavom društvenih mreža došlo je do značajnih promjena u marketingu i u načinu na koji tvrtke komuniciraju s kupcima. Facebook, Twitter, Instagram profili u početku su bili individualni kanali pojedinaca za komunikaciju unutar određene, skupine ljudi, a danas su korišteni od strane medijskih koncerna, čija je komunikacija disperzirana na nekoliko platformi. Ovim radom nast...

  The Media Politicization of Football and Fan Culture: a Case Study of the Croatian Football Team during the 2016 European Championship in France

  Cilj ovog diplomskog rada jest istražiti utjecaj medija na stvaranje slike o povezanosti hrvatskog nogometa i politike na primjeru izvještavanja triju dnevnih novina u lipnju 2016. godine. U Francuskoj se održavalo Europsko nogometno prvenstvo, a na utakmici hrvatske i češke reprezentacije manja skupina hrvatskih navijača nedopuštenim je sredstvima prekinula susret. Uslijedile su brojne medijske polemike o postupcima dijela navijača, a pritom su, u potrazi za pravim uzrokom problema, otvorena...

  Formation, activity and role of intelligence agencies during the Homeland war

  Rad se bavi osnutkom, razvojem i djelovanjem obavještajnih službi tijekom Domovinskog rata. Cilj rada je ustanoviti kako su društveno-politički procesi na prostoru Europe, a posljedično i Jugoslavije, utjecali na nastanak Republike Hrvatske a analogno tome i sigurnosno-obavještajnog sustava. Također, potrebno je ući u srž sigurnosnog aparata bivšeg režima da bismo vidjeli kako je metodologija i način rada tih službi izravno utjecao na način rada službi u samostalnoj i demokratskoj Republici H...

  Analysis of political caricature in Croatian press

  Društvena i politička previranja posljednjih godina posebice su vezana uz različitosti i civilizacijske sukobe. Mediji su oni koji takva događanja prenose do ljudi i stvaraju određena mišljenja. Dio takve medijske proizvodnje čini i karikatura. Ovaj rad bavi se istraživanjem konteksta u kojem nastaju političke karikature u Hrvatskoj, kao i elementima koje ona koristi u izgradnji narativa. Metode korištene u ovom radu su analiza narativa izabranih hrvatskih karikatura te intervju s aktivnim hr...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark