LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
FPSZG repository
Type
Institutional Repository
Items
172 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Medijske publike i demokracija u Hrvatskoj: društvena stratifikacija kao prediktor upotrebe medija i njene uloge za političku participaciju

  Vozab, Dina (2016)
  Ovaj rad bavi se krajnjom točkom u procesu političke komunikacije: učincima informiranja građana na njihovu spremnost da politički participiraju. Zbog promijenjene uloge medijskih publika u novom medijskom okolišu (Cardoso, 2011; Castells, 2009; Prior, 2007), društvena stratifikacija oblikuje informiranje, komunikaciju i participaciju građana, reproducirajući nejednakosti u demokratskom procesu (Lindell 2015; Prior, 2007; van Dijk, 2012). Teorije medijske mučnine (Delli Carpini, 2004; Putman,...

  Korištenje društvenih medija i uspon populizma među mladima

  Gjaja, Andrea (2018)
  Društveni mediji sastavni su dio života mnogih ljudi, naročito mlade populacije koja se internetom pa i društvenim medijima vrlo često koristi. Kako bi išli u korak s vremenom, političari su svoje programe prenijeli i u virtualni svijet, pa se velika većina njih koristi i društvenim medijima da bi se približili javnosti. Društveni mediji za njih su korisniji i adekvatniji pristup jer na taj način djeluju bez posredništva tradicionalnih medija, već se izravno obraćaju publici. Populistički pol...

  COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN CROATIA FROM 2001 UNTIL 2013

  Baketa, Nikola (2016)
  The focus of the thesis is on the policy changes at the public universities in Croatia in 2001-2013 time period. The topic is approached from historical institutionalism theoretical framework and managed through specific policy change model. The main goal is to explain the policy change in six sub-policies (structure and curriculum, mobility, quality assurance, social dimension, enrollment policy and tuition fees policy) at seven public universities in Croatia after the introduction of the Bo...

  Rekonstrukcija i eksperimentalna provjera koncepta točnog glasovanja

  Bovan, Kosta (2016)
  Ova doktorska disertacija bavi se glasovanjem, najočitijim oblikom političke participacije građana u modernom demokratskom poretku. Većina istraživanja biračkog ponašanja usmjerena je na proučavanje uzroka glasovanja te na procese oblikovanja stranačkih preferencija (Šiber, 1998b). Međutim, glasovanju možemo pristupiti kao političkoj odluci, a u tom slučaju se javlja pitanje kako tu odluku evaluirati. Potencijalni kriterij za evaluaciju možemo naći u konceptu točnog glasovanja (Lau i Redlawsk...

  Učinak video igre "Flappy Bird" na adolescente

  Horvat, Marija (2018)
  Ovaj diplomski rad nastoji predstaviti uvid u učinke videoigre Flappy Bird na adolescente, fokusirajući se pritom na to potiče li ona nasilno ponašanje te nastoji odgovoriti na pitanje koliko je ta videoigra bila popularna među adolescentima u Hrvatskoj te po čemu je smatraju posebnom, tj. specifičnom. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje, a isti anketni upitnik proveden je na terenu i putem interneta te su uspoređeni rezultati. Anketni upitnik konstruiran je na način da se prvi dio u...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark