LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Konstfack
Type
Institutional Repository
Items
918 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://konstfack.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vackra smycken av lim

  Den här rapporten visar mitt sätt att arbeta när jag undersöker materialet lim. De olika provresultaten och tankarna bakom dem redovisas, och de slutliga broscherna visas. Limmets värde genomgår en förändring när det från limpistolen via förvandlingen på arbetsbänken når bäraren/betraktaren.

  Avanti : magisterarbete

  Jag inledde mitt magisterarbete, vid institutionen för inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack, med att åka på en resa. Under några dygn red jag genom norrlands skogar och levde ”vildmarksliv”. Upplevelsen av ett enkelt liv med nära kontakt mellan djur, människa och natur tog form i möbler, en bänk, stol, skärm, gardiner och klädhängare. Tillsammans bildar de en rumslig känsla som skall beskriva min upplevelse av resan. I formgivningen av möblerna har jag arbetat på ett fritt o...

  Vem är vi hemma hos i Bolibompa? : - En semiotisk undersökning av Bolibompas scenografi.

  AbstraktDe flesta av oss minns barnprogrammen vi såg som barn. Vissa program minns vi nostalgiskt.Vad var det i programmet som tilltalade oss? Som andra generationens invandrare medupplevelser från min fars hemland Italien och den invandrartäta pizzerian funderar jag på vaddet var i barnprogrammens miljöer som jag kunde identifiera mig med och som eventuellttilltalade mig. Jag började i den gestaltande delen att försöka göra ett barnprogram och komfram till min frågeställning: Vem konstruerar...

  Lära.online : en teoretisk och praktisk undersökning om interaktiva läromedel på Internet

  En bok, en film, ett bibliotek, ett museum eller Internet innehåller ingen kunskap i sig. De är på olika sätt och i olika grad möjligheter till att producera kunskap för den person som har den kompetens som krävs för att tillgodogöra sig den. Mitt intresseområde i detta magisterarbete är hur Internet som plats kan användas i ett pedagogiskt syfte och frågeställningen lyder: Hur kan Internet som plats och Internets visuella möjligheter användas, för att utveckla ett interaktivt läromedel? Hur ...

  ren, skör, lögn

  A part of my world was turned upside down. Shortly before the project’s start I saw the doc- umentary Myten om mödomshinnan1, which was published on UR Play in 2011. Filmmaker Lotta Ekelund reveals that the hymen is a figment for many people during the movie, as it was for me. Ambiguity made me curious to explore the concept more deeply and motivated me to find a graphical solution for showcasing the bizarre falsehood, and to demonstrate the truth. 
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark