LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Konstfack
Type
Institutional Repository
Items
838 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://konstfack.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vackra smycken av lim

  Den här rapporten visar mitt sätt att arbeta när jag undersöker materialet lim. De olika provresultaten och tankarna bakom dem redovisas, och de slutliga broscherna visas. Limmets värde genomgår en förändring när det från limpistolen via förvandlingen på arbetsbänken når bäraren/betraktaren.

  Avanti : magisterarbete

  Jag inledde mitt magisterarbete, vid institutionen för inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack, med att åka på en resa. Under några dygn red jag genom norrlands skogar och levde ”vildmarksliv”. Upplevelsen av ett enkelt liv med nära kontakt mellan djur, människa och natur tog form i möbler, en bänk, stol, skärm, gardiner och klädhängare. Tillsammans bildar de en rumslig känsla som skall beskriva min upplevelse av resan. I formgivningen av möblerna har jag arbetat på ett fritt o...

  The migration of ideas

  It has been claimed that there was a clear correlation between the fall of the Soviet Unionin 1991 and the exponential growth and democratization of information technology in thelater decades of the 20th century. The last head of state of the Soviet Union, MikhailGorbachev, admitted in 2005 that emerging decentralized electronic communication was“a big factor” for fostering democracy in the Soviet Union.1For my generation, born in the late 1980’s, computers and the Internet are used on a dayt...

  SYN-TES Rapport 1:  OPTIMA : Metodstudie om färg-, ljus och rumsupplevelse,

  'OPTIMA-Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse' är finansierat av Energimyndigheten inom programmet Energieffektivisering inom belysning, projektnummer P32266-1. Projektet har genomförts vid Perceptionsstudion, Konstfack, under perioden mars 2010 – februari 2011. Projektgruppen har bestått av forskare från Konstfack och ljus- och färgexperter från Alcro och Philips. Arbetet har bedrivits integrerat med projektet SYN- TES. Människa, färg och ljus. Syntetisering för ett sammanhållet kunsk...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark