LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik [Slobozhanskyi herald of science and sport]
Type
Journal
Items
517 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Аналіз програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору

  Вихованец (Vyhovanets S.), Світлана Василівна (2012)
  Розглянуто особливості застосування програм з корекції постави дітей молодшого шкільного віку з вадами зору. Наведено аналіз публікацій і науково-методичної літератури щодо даної проблеми. Встановлено ефективність використання корекційних програм для дітей з порушенням зору. Програми з корекції постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку позитивно впливають на опорно-руховий апарат та фізичний розвиток у цілому....

  Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку

  Головата [Golovata O.], Ольга Борисівна (2012)
  Визначено стан фізичного розвитку і рівень соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Отримані данні свідчать, що діти других класів мають середній рівень фізичного розвитку і низький рівень соматичного здоров’я. Дослідження проводилось з метою покращення ефективності процесу фізичного виховання. Отримані результати будуть базовими при розробці сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів традиційними та інноваційними засобами фізичної культури та спорту для...

  Концепція та принципи психологічного тренінгу розвитку емпатійності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту

  Синиця Андрій Володимирович, (Andriy Synycja); Бублик Сергій Анатолійович, (Serhij Bublyk) (2014)
  Мета: на основі аналізу літературних джерел сформувати концепцію та принципи психологічного тренінгу розвитку емпатійності майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту. матеріал і методи: аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, що висвітлює питання особливостей психологічного тренінгу фахівців фізичного виховання щодо розвитку у них здатності розуміти почуття та переживання підопічних. результати: сформульовано концепцію формування системи внутрішнього самоконтролю та основні принц...

  Організація діяльності директора училища фізичної культури

  Приходько, І. І.; Стадник, С. О. (2011)
  Розглянуто завдання діяльності директора училища фізичної культури, які включають три основні елементи: організаційно-управлінський, педагогічний, творчо-інноваційний. У дослідженні використано дані опитування керівників 11 училищ фізичної культури України. Визначено, що на ефективність діяльності директора впливає морально-психологічний клімат, створений у колективі училища, зовнішні та внутрішні фактори. Установлено проблемні розділи діяльності....

  Особливості розвитку веслування на байдарках і каное в україні на сучасному етапі

  Русанова [Olga Rusanova], Ольга Михаїлівна; Чередниченко [Oksana Cherednichenko], Оксана Олександрівна (2013)
  Проведено порівняльний аналіз результатів виступу членів збірної команди України та провідних спортсменів світу (на прикладі Чемпіонату світу 2011 року та Олімпійських ігор 2012 року). Розглянуто особливості розвитку веслування на байдарках і каное в Україні, висвітлено досягнення українських веслувальників на Олімпійських іграх 1996–2012 рр. Встановлено, що щільність результатів у веслуванні на байдарках і каное значно підвищилася, та, не дивлячись на існуючі складності, відставання українсь...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark