LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Type
Journal
Items
3171 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Ayakbileği -ball and socket- deformitesi

  Gorgec, Mucahit; Kuzgun, Unal; Turkmen, I. (2004)
  Yaşları değişik, ayakbileği Ball-and-socket deformitesi olan üç hasta takdim edildi. Deformite birinci hastada konjenital posteromedital tibia angulasyonu, ikinci hastada tars ve metatarsal hipoplazi, üçüncü hastada talus baş-boyun anomalisi ile birlikteydi. Bacak kısalığı her üç vak’ada ortak bulgu idi. Hiçbir hastada ayakbileği şikayeti yoktu. Literatürde yayınlanmış vak’a ve bilgiler incelenerek hastalığın tabiatı ve etyo-patogenezi üzerinde duruldu.Aslında pek nadir olmayan, klinik şikaye...

  Osteopolkilozis

  Yurdoglu, Cihangir; Oklu, Tayfun; Oner, Nazan; Altun, Mehmet (2004)
  Osteopoikilozis radyolojik tetkiklerde, karakteristik, multipl sklerotik lezyonların görüldüğü, ender rastlanan bir displazidir. Radyolojik bulgular diagnostiktir. Çok sayıda, küçük, iyi sınırlı, homojen sirkuler veya ovoid ,sekilde, kemiklerde periartiküler bölgeye oturmuş radyodens odaklarla karakterizedir. Literatür bilgileri ile birlikte, tespit edilen iki hasta sunulmuştur.

  İlkokul öğrencilerinde düztabanlık deformitesinin görülme sıklığının araştırılması

  Unsaldi, Tansel; Kocaoglu, Vedat (2004)
  Sivas il merkezindeki 22 ilkokula 18359 öğrencinin ayakları üzerinde yaptığımız çalışmada, 427 öğrencide 837 ayağın düztaban olduğu ve görülme sıklığının %2.27 olduğu belirlenmiştir.

  Osteokondrom (Osteokondromda kırık, bursasında villonodüler sinovit) (Olgu Sunumu)

  Gur, Semih; Altinel, Erdogan; Gelen, Tekinalp; Karpuzoglu, Gulten (2004)
  Osteokondrom benign kemik tümörlerinin en sık görülenlerindendir. Çoğunlukla uzun kemiklerin metafizinde tek bir kitle olarak saptanır. Bu yazıda, trokanter minörden kaynaklanan bir Osteokondrom olgusunda osteokondrom zemininde gelişen kırık, bursa oluşumu ile buradan kaynaklanan villonodüler sinovitisin tedavisi ile 5 yıllık takip sonucu sunularak literatür gözden geçirilmiştir.

  Editorial

  Demirhan, Mehmet (2014)
  .
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark