LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Type
Journal
Items
3168 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Kıkırdak lezyonlarına yaklaşım ve tedavi algoritması

  Karahan, Mustafa; Akgun, Umut (2018)
  Günlük uygulamada dizdeki kıkırdak lezyonlarına ait bulgular farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Hastanın öyküsünden tedaviye doğru yol alırken, önce tanı kesinleştirilmelidir; eğer dizde kıkırdak lezyonu tanısına varılmışsa, güncel yaklaşım biçimlerine öncelik verilmelidir. Bu süreç içerisinde cerrah, etyoloji, defekt derinliği, lezyon büyüklüğü, defekt çeperindeki kıkırdağın sağlığı, lezyonun yeri, stabilite, menisküsün sağlamlığı, dizin anatomik dizilimi, daha önceki değerlendirme, rady...

  Sudeck atrophy of the frut

  Eskiyurt, Nurten; Dilşen, Güzin; İçağasıoğlu, Afitab; Sindel, Dilşat; Hüseyinoğlu, Necla (2004)
  Bu çalışmamızda, ayakta Sudeck Atrofisi olan 20 olgunun klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını inceledik. Hastaların yaş ortalaması 49.5 olup, seks indeksi E/K 1.5/1 idi.Sudeck Atrofisi, olgularımızda 17'sinde major travma sonucu kırıktan sonra. 3'ünde ise çeşitli hastalıklardan snra gelişmişti. Algodistrofinin ilk iki devresini de içeren olgularımızın 14'ü I. devrenin, 6'sı II. devrenin özelliklerine sahipti. Belirgin şikayet olarak ağrı (% 60 ında) ağrg ile birlikte...

  Çocuk femur cisim kırıklarının tedavisinde erken pelvi-pedal alçılama yöntemi

  Salman, Unal; Unsaldi, Tansel; Bulanik, Halil; Bulut, Okay (2004)
  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında, l983-86 yılları arasında erken pelvi-pedal alçı yöntemi ile tedavi edilen 0-14 yaş arası 39 çocuk femur cisim kırığı değerlendirilmiştir. 33 hastada çok iyi, 3 hastada tatminkar, 3 hastada da kötü sonuç alınmıştır. Bu tedavi sırasında, 14 olguda (%35.6) kırık redüksiyonunda bozulma görülmüştür. Pozisyonun düzeltilmesi yeniden alçı yapılarak veya alçıya kama ilavesi ile yapılmıştır. Tedavi yöntemleri ve sonuçları ...

  ERİŞKİNLERİN RADİUS BAŞI KIRIKLARINDA REZEKSİYON ENDİKASYONUNUN SINIRLARI

  Domanic, Unsal; Taser, Omer; Akalin, Yilmaz; Cakmak, Mehmet (2004)
  Radius başı kırıklarında, radius başı reaksiyonu endikasyonunun sınırları ve rezeksiyonun zamanlaması sorunları, olgularımıza ve literatür bilgisine dayanarak irdelendi. Radius başı kırıklarında başın eksizyonu. Mason sınıflamasına gö;re II. Ve III. Tip kırıklarda en uygun tedavi yöntemidir, ancak eksizyon mümkün olabildiğince erken yapılmalıdır.

  Treatment of subtrochanteric fractures with 95° AO condylar plate

  Yigit, Acarhan; Erhan, Selahattin; Orhan, Zafer; Yazici, Nuzhet (2004)
  We reviewed the results of 17 patients treated for subtrochanteric fractures using 95 degree AO condylar plate in Taksim State Hospital between January 1987 and December 1989 with an average follow-up of 11 months. We obtained a union rate of 87.5 %. The average Harris hip rating score was found to be 68.17. As a result of this study, we concluded 95° AO condylar plate is a reliable implant for most of the subtrochanteric fractures if applied with care to technical details.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark