LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Type
Journal
Items
3186 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Impact of platelet-rich plasma injection timing on healing of Achilles tendon injury in a rat model

  Objective: The aim of this study was to evaluate the impact of the timing of platelet-rich plasma (PRP) application on the healing of Achilles tendon injury in a rat model.Methods: Fifty-four female Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups: PRP preparation group (n=6); Achilles tendon tear and 150 μL of PRP received on the day following the injury (PRP day 0, group 1, n=16); Achilles tendon tear and 150 μL of PRP received on the third day following injury (day 3 , group 2, n=16); Achill...

  Doğuştan klavikula psödoartrozu: Olgu sunumu

  Doğuştan klavikula psödoartrozu nedeni bilinmeyen nadir bir durumdur ve genellikle klaviküler bölgede ağrısız bir kitle şeklinde gözlenir. Bazen ağrı ve güçsüzlük şikayetleri oluşturabilmektedir. Sportif aktiviteler ve ağır günlük çalışma sırasında sağ omzunda ağrı ve güçsüzlük şikayetleriyle başvuran 21 yaşındaki erkek hastada doğuştan klavikula psödoartrozu saptandı. Cerrahi tedavide madial ve lateral fragmanların uçları sağlıklı kemiğe kadar eksize edildi; oluşan defekt iliyak kanattan alı...

  Grade III akromioklavikular seperasyonlu hastaların Neviaser tekniği ile cerrahi tedavisi

  İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne l988-1995 yılları arasında müracat eden hastalardan 23 tanesinde Grade III akromioklavikular seperasyon teşhis edildi. Hastaların tümü Neviaser'in tanımladığı cerrahi teknik ile ameliyat edildi. Bu çalışmamızda bu tip hastalara Neviaser tekniğinin uygulanması ve sonuçları sunulmuştur. Ortalama takip süremiz 22 aydır. 21 hastada çok iyi (%91.4), 1 hastada iyi (%4.3), 1 hastada orta (%4.3) sonuç elde ettik. ...

  Impingement sendromunda cerrahi tedavi sonuçlarımız

  Cerrahi yöntemle tedavi ettiğimiz 64 impingement sendromunun sonuçları sunulmuştur.Rotator manşetin dejeneratif bozuklukları ve bundan kaynaklanan fonksiyon bozukluğu konservatif tedavinin başarısızlığının ana nedenidir. Bu yüzden cerrahi tedavi sıkça gerekli olmaktadır. Bu çalışmamızda 64 hastayı tekrar muayeneye çağırarak değerlendirdik. Takip süresi 24,2 aydır(ağrının giderilmesinde çok iyi ve iyi sonuçların oranı % 96.8, hareket alanının değerfendirilmesinde % 90.5 sonuca varıldı)....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark