LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Type
Journal
Items
3186 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Sözlü Bildiriler

  ., . (2015)
  Amaç: Hastanelerin verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için nitelikli tıp bilgisi olan doktora, hemşirelere, mali, idari ve destek personel kadrosuna, yeterli araç gereç ve tıbbi cihazlar ile diğer fiziksel ve insan gücü kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu da ancak yeterli düzeyde parasal güce sahip olmakla mümkündür. Çünkü sözü edilen insan gücü, fiziksel ve teknik unsurların organizasyonu, tasarım ve kontrolü, fiziksel ve teknik unsurların seçimi, yerleştirilmesi ve düzenlenmesi, iş akı...

  Kıkırdak lezyonlarına yaklaşım ve tedavi algoritması

  Günlük uygulamada dizdeki kıkırdak lezyonlarına ait bulgular farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Hastanın öyküsünden tedaviye doğru yol alırken, önce tanı kesinleştirilmelidir; eğer dizde kıkırdak lezyonu tanısına varılmışsa, güncel yaklaşım biçimlerine öncelik verilmelidir. Bu süreç içerisinde cerrah, etyoloji, defekt derinliği, lezyon büyüklüğü, defekt çeperindeki kıkırdağın sağlığı, lezyonun yeri, stabilite, menisküsün sağlamlığı, dizin anatomik dizilimi, daha önceki değerlendirme, rady...

  Ayakta refleks nörovastüler distrofi

  Bu çalışmamızda, ayakta Sudeck Atrofisi olan 20 olgunun klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını inceledik. Hastaların yaş ortalaması 49.5 olup, seks indeksi E/K 1.5/1 idi.Sudeck Atrofisi, olgularımızda 17'sinde major travma sonucu kırıktan sonra. 3'ünde ise çeşitli hastalıklardan snra gelişmişti. Algodistrofinin ilk iki devresini de içeren olgularımızın 14'ü I. devrenin, 6'sı II. devrenin özelliklerine sahipti. Belirgin şikayet olarak ağrı (% 60 ında) ağrg ile birlikte...

  Plikasyondan önce debridman uygulamasının diz kapsülünün biyomekanik özelliklerine etkisi: Tavşanda deneysel çalışma

  Objectives: The purpose of this study was to evaluate early postoperative biomechanical changes in plicated joint capsules and to determine the effect of debridement to create a bleeding inner capsular surface on the healing process.Methods: Fifty-four mature New Zealand white rabbits were used. Plication was performed in unilateral medial knee joint capsules of 48 rabbits either alone (n=24) or following debridement (n=24) to create a bleeding inner capsular surface. Six rabbits remained unt...

  Prevalence of flat foot and its relationship with BMI among school students.

  Objective: There is controversy in the prevalence of flatfoot among children and it's correlation with obesity is debated. The present study has been conducted to evaluate it. Materials and Methods: In this cross sectional descriptive study, 1158 school children (653 male and 505 female) participated in the study. According to their age, children were divided into three groups for each gender (6-10, 11-13, 14-18 years old). Diagnosis and severity of flatfoot was assessed in using the Den...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark