LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (25)

Document Language

Ukrainian (16)
Russian (6)
English (3)

Data Provider

 • 25 documents, page 1 of 3

  МОДЕЛЬ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ З УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ

  Морозов, Віктор Володимирович; Стешенко, Григорій Миколайович; Іларіонова, Ніна Миколаївна (2018)
  A new model of a learning system for studying IT project management that satisfies modern requirements of competence-based education, statements of international standards of project management, students‘ demands, the necessity to employ information systems in the educational process, and legal and normative requirements of the Ukrainian educational system was substantiated. Shortcomings of the current state of university education in the field of project management were highlighted and neces...

  ПРОРИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

  Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бушуєв, Денис Антонович; Ярошенко, Руслан Федорович (2018)
  The success of breakthrough projects and programs depends on two groups of factors: (i) the competence of organizations in managing of this projects and programs; (ii) ―Entrepreneurial spirit (energy)‖ that is formed by the leadership of the organization successful completion of the breakthrough projects. The success of the breakthrough project, as a management category, has contradictions which are formed as a result of different views of the interested parties. Thus, each of the key interes...

  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

  Сидорчук, Олександр Васильович; Пукас, Віталій Леонідович; Луб, Павло Миронович; Шарибура, Андрій Остапович (2018)
  Виконано структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур. На підставі системного підходуозначено укрупнені складові проектів технологічних систем збирання цукрових буряків. Наведено завдання щодо розкриття взаємозв‟язків міжними для розроблення відповідних методів і моделей дослідження (моделювання) проектів цих технологічних систем. Означено практичнуцінність таких методів та моделей для вирішення завдань із обґрунтування раціональних параметрів...

  EVOLUTION OF THE GENERALIZED BODY OF KNOWLEDGE ON PROJECT MANAGEMENT

  Kononenko, Igor Vladimirovich; Lutsenko, Svitlana Yuryevna (2018)
  An analysis of the literature on the creation and application of hybrid project management methodologies on the basis of fully plan-driven and Agile methodologies is made. It is shown that every year the volume of application of methodologies, which combines the advantages of fully plan-driven and Agile approaches is growing. To create a special methodology for a particular project, a generalized body of knowledge on project management can be used. The task is to complement the generalized bo...

  МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРОЕКТІВ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ДОСТУПНОСТІ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

  Фесенко, Тетяна Григорівна; Фесенко, Галина Григорівна; Мінаєв, Дмитро Михайлович; Якунін, Анатолій Вікторович (2018)
  Проаналізовано сучасні підходи до організації архітектурно-просторової доступності об‟єктів цивільного будівництва. У фокусі дослідження – державні будівельні норми, необхідні для розробки архітектурних, проектно-технічних рішень вокзального комплексу. Зазначено, що маломобільні пасажири – це не тільки особи з інвалідністю, а й особи похилого віку, вагітні жінки, діти та ін. Порівняно інклюзивні компоненти у функціонуванні залізничних компаній ПАТ «Укрзалізниця» (Україна) і Deutsche Bahn AG (...

  МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МЕДИЧНИХ ПРОЕКТІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

  Данченко, Олена Борисівна; Лепський, Владлен Володимирович (2018)
  Взаємозв‟язок медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу (ПОМЗ) із зовнішнім середовищем забезпечується через стратегію розвитку медичного закладу. З метою розробки ефективних інструментів стратегічного управління ПОМЗ в умовах суттєвого впливу зовнішнього щодо медичних проектів середовища розглядається перший етап стратегічного управління – стратегічний маркетинг, що пов‟язаний із стратегічним дослідженням зовнішнього середовища та аналізом стратегій оточення з метою визначен...

  ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ ПОВЕДІНКОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

  Гринченко, Марина Анатоліївна; Пономарьов, Олександр Семенович; Лобач, Олена Володимирівна (2018)
  Переважання командного характеру діяльності фахівців з управління проектами висуває високі вимоги до їх особистісного розвитку, а отже й до прищеплення їм поведінкових компетенцій. В системі цих компетенцій чільне місце належить лідерству. Тому виявлення потенційних лідерів і наступний цілеспрямований розвиток їхнього лідерського потенціалу постає важливим завданням навчально-виховного процесу. На підставі узагальнення практичного досвіду цієї діяльності розглянуто шляхи, методи і педагогічні...

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАНЖИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НЕОБХОДИМОГО НАБОРА КОМПЕТЕНЦИЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

  Шерстюк, Ольга Игоревна; Колесников, Алексей Евгеньевич (2018)
  Предлагается метод формирования необходимого набора компетенций с целью дальнейшего его использования в практике проектной деятельности на основе ранжирования. Набор компетенций определяется согласно заданной структуры работ в проекте. Оценка функций производится на основании заполнения матрицы ответственности участников команды проектов. Рассмотрен пример проекта создания подготовительных курсов в высших учебных заведениях. На основе данной матрицы для участников команды данных проектов были...

  IDENTIFICATION OF VEHICLES IN AGRICULTURAL PRODUCTION PROJECTS

  Тимочко, Василь Олегович; Падюка, Роман Іванович; Городецький, Іван Миколайович (2018)
  Agricultural cargoes, by their physical and mechanical properties, loading and unloading methods; conditions of transportation and storage, the possibility of using the carrying capacity of vehicles, their preservation during transportation, the degree of danger during loading, unloading, and transportation cover the whole possible range of variation. This causes the need to attract practically all types of tractor and motor vehicles for their transportation. Identification of vehicles in agr...

  STRUCTURE AND PORPOISES OF THE TECHNICAL DEVELOPMENT PROGRAMS FOR SEAPORT CONTAINER TERMINALS

  Онищенко, Светлана Петровна; Леонтьева, Анна Игоревна (2018)
  The main objective of the seaport container terminals technical development is established and the procedure for decomposition of this purpose is characterized. As the main purpose, the improving of competitiveness has been defined. The requirement of the balancing of the seaport container  terminals technical development has been formulated. It is determined that the balance should be reflected in accordance with the demand structure (real and promising in the near future) of the terminal's ...