LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Refine by

Publication Year

2014 (102)
2017 (22)
2013 (19)
2015 (18)
2012 (15)
View more
Publication Year

2014 (102)
2017 (22)
2013 (19)
2015 (18)
2012 (15)
2016 (12)
2010 (9)
2004 (8)
2005 (6)
2011 (6)
2006 (5)
2009 (5)
2007 (4)
2008 (4)

Access Mode

Document Type

Article (263)

Document Language

Turkish (196)
English (49)
Undetermined (18)

Data Provider

 • 263 documents, page 1 of 27

  GÜLLER (1) HAYATIMIZDAKİ YERİ

  ULUĞ, B. Vedat
  Güller (1) Hayatımızdaki Yeri

  BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YENİ BİR BİTKİ VİRÜS HASTALIĞI

  YILMAZ, Suat
  Batı Akdeniz Bölgesinde Yeni Bir Bitki Virüs Hastalığı

  ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA MÜCADELEDE KULLANILAN PESTİSİTLERE ALTERNATİF MİKROORGANİZMALAR

  GÖLÜKÇÜ, Şerife (2014)
  Organik Tarımda Hastalıklarla Mücadelede Kullanılan Pestisitlere Alternatif Mikroorganizmalar

  UZAKTAN ALGILAMA TEMEL PRENSİPLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

  SÖNMEZ, Namık Kemal; SARI, Mustafa
  Uzaktan Algılama Temel Prensipleri Ve Uygulama Alanları

  YAPRAK ANATOMİSİ İLE DEĞİŞİK ÇEVRE KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  YAZICI, Kezban; KAYNAK, Lami
  Yaprak Anatomisi İle Değişik Çevre Koşulları Arasındaki İlişkiler

  Effect of genotypic differences on mineral nutritions of strawberry

  Emine UZUNOĞLU BULDUK; İbrahim ERDAL (2012)
  The aim of this study was to examine leaf and fruit nutrient concentrations of some strawberry varieties. For this aim, samples were collected from Selva, Osmanlı, Yalova-15, Cavendish, Camarosa, Arnavutkoy, Rapella, Seascape and their crosses. Results showed that nutrient concentrations of leaf and fruit significantly changed with varieties and lines.

  AVOKADO ISLAHI

  DEMİRKOL, Aliye
  Bu makalede, avokadonun sistematikte yeri, kültür tarihi, gen merkezleri ve önemli türleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra çeşit ıslahının amaçları ve çeşit ıslahında meyvede ve ağaçta aranan özellikler açıklanmıştır. Islah tekniği ile ilgili olarak çiçek yapısı ve döllenme biyolojisi açıklanmış, melezleme ve sonrası işlemler anlatılmıştır. Son olarak mutasyon ıslahı ile ıslah sistemleri konusuna değinilmiştir.

  BİTKİ KORUMADA DOĞAL PESTİSİTLERİN KULLANIMI

  TEPE, Seyla
  Bu makalede bitki korumada pestisitlere karşı doğal ve güvenli alternatifler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bu amaçla kullanılan bazı bitkilerin isimleri, özellikleri ve kullanılma şekillerine değinilmiştir.

  ADVENTİF KÖK OLUŞUMU ÜZERİNE ETİLENİN ETKİSİ

  YILDIZ, Kenan; YILMAZ, Hüdai (2014)
  Bu makalede, birçok gelişme olayında etkili olduğu bildirilen etilenin adventif kök oluşumundaki rolü üzerinde durulmuştur. Bu konuda bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, bazı araştırıcılar bu gazın adventif kök oluşumunu olumsuz yönde etkilediğini, bazı araştırıcılar hiçbir etkisi olmadığını bildirirken, bazı araştırıcılar da olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir.

  Örtüaltında Bağcılık

  POLAT, İlknur (2014)
  Türkiye sera varlığının % 60'ına sahip Akdeniz sahil kesimi erkenci üzüm yetiştiriciliği açısından da çok önemlidir. Özellikle erkenci çeşitlerle bağ kurmak gerekmektedir. Bununla birlikte yapacağımız dikim sistemi, budama sistemi verim erkenciliğin artmasında önem arzetmektedir. Ayrıca hidrojen siyanamid ve etefon gibi kimyasal uygulamalarla daha da erken, yüksek kaliteli ürünler elde edebiliriz.