Роль «мозкових центрів» США у формуванні ідейних засад зовнішньої політики

Ржевська, Ніна Федорівна; Національний авіаційний університет (2014)
Національний Авіаційний Університет
Ukrainian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject
У статті проведено аналіз ролі, яку відіграють «мозкові центри» США у формуванні ідейних засад зовнішньої політики держави. Показано процес формування та функціонування американських аналітичних структур, визначено місце американських аналітичних традицій у системі світового політичного аналізу В статье осуществлен анализ роли «мозговых центров» США в формировании идейных основ внешней политики государства. Показан процесс формирования и функционирования американских аналитических структур, определено место американских аналитических традиций в системе мирового политического анализа This article provides the analysis of the main role that is played by the “think tanks» of the USA in the formation of the governmental foreign politics. There is also showed the process of the American analytic structures formation and functioning, determined the place of American analytic traditions in the international political analysis system

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE