TECHNOLOGY OF CODING OF BLOCKS OF AN AERIAL PHOTOGRAPH TAKING INTO ACCOUNT SEMANTICALY IMPORTANT INFORMATION TO AIRBORNE SYSTEMS FOR AIR MONITORING

Баранник, Володимир Вікторович; Доктор технічних наук, професор, начальник кафедри Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Мусієнко, Олександр Павлович; Ад'юнкт науково-організаційного відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Леках, Альберт Анатолійович; Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (2016)
National Aviation University
Ukrainian
Array
JObject, JObject
In article the questions connected with onboard processing of digital aerial images obtained during air monitoring. Digital aerial images are characterized by different semantic richness. Therefore, special attention in the processing of the aerial photographs should be given the choice of semantic saturation, in is the most significant information about the contours and object boundaries areas. This approach will further reduce the processing time during the coding stage, but may raise issues associated with the loss of significant information. It is therefore proposed to reduce the amount of transmitted data to consider the degree of acceptable loss of quality of information on key features of interpretation. Shows a diagram of the technology coding of blocks of aerial photographs to highlight semantically important information. It justifies the main stages of coding technology blocks the aerial view on board of the unmanned aircraft. У статті розглядаються питання, пов'язані з бортовою обробкою цифрових аерофотознімків, які отримані в процесі повітряного моніторингу. Цифрові аерофотознімки характеризуються різною семантичною насиченістю. Тому особливу увагу при обробці аерофотознімків необхідно приділити вибору семантичної насиченості, тобто найбільш значимої інформації про контури та границі об'єктів місцевості. Такий підхід дозволить в подальшому зменшити час обробки на етапі кодування, але при цьому можуть виникнути питання, пов'язані з втратою значимої інформації. Тому пропонується для забезпечення зменшення об’єму переданих даних враховувати ступінь допустимих втрат якості інформації про ключові ознаки дешифрування. Показана схема технології кодування блоків аерофотознімків з врахуванням семантично важливої інформації. Обґрунтовано основні етапи технології кодування блоків аерофотознімку на борту безпілотного літального апарату.

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE