ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Пасічник, Н. М.; Інститут повітряного і космічного права, Національний авіаційний університет (2006)
Національний Авиаційний Університет
Ukrainian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject
В статті аналізуються деякі теоретичні та практичні проблеми у процесі розвитку українського законодавства в контексті його адаптації до норм права Європейського Союзу в галузі транспорту та, зокрема, цивільної авіації. А також здійснюється спроба проведення порівняльного аналізу нормативно-правової бази України щодо питань адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. В статье анализируются некоторые теоретические и практические проблемы в процессе развития украинского законодательства в контексте его адаптации к нормам права Европейского Союза в области транспорта, в частности, гражданской авиации. А также осуществляется попытка проведения сравнительного анализа нормативно-правовой базы Украины по вопросам адаптации украинского законода-тельства к законодательству ЕС. In article analyzyruyutsya some theoretical and praktycheskye problems in the process of development ukraynskoho legislation in the context of ego adaptation rights standards for Evropeyskoho Union in the are a transportation, in particular, of civil aviation. And also conducting osushchestvljaetsja attempt sravny-PRE regulatory analysis pravovoy bazы Ukraine to question Ukrainian adaptation zakonodatelstva for EU legislation.

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE