The legal status of women

Гасанзаде, Саида Бахрам кизи; Інститут філософії і права Національної академії наук Азербайджану (2016)
Національний Авиаційний Університет
Russian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject
To define the woman, as one of the important social group in the society, is very difficult matter without completed researches as social and biological being. Despite the fact that woman are on the focus by the system of the international laws, and most researchers, it has not been defined as much enough as the scientific community and all need to recognize the definition of notion of «woman». The status of woman is also determined by the author and some other matters investigated. Без повного і всебічного дослідження жінки як соціальної і біологічної істоти, що є однією з найбільш важливих соціальних груп суспільства, точне визначення її правового статусу, виявлення становища в суспільстві, є досить складним і навіть проблемним питанням. Слід зазначити, що, на жаль, не дивлячись на наукові та теоретичні дослідження у сфері прав і свобод жінок, а також досить повне виділення місця в міжнародному праві та національних правових системах, однак, прийнята всіма досконала дефініція поняття «жінка» дана не була. У зв’язку з цим, у статті на основі різних дисциплін, правової концепції жінок, враховуючи визначення, статус і пов’язані з цим питання були вивчені. Без полного и всестороннего исследования женщины как социального и биологического существа, которое является одним из наиболее важных социальных групп общества, точное определение его правового статуса, выявления положения в обществе, является довольно сложным и даже проблемным вопросом. Следует отметить, что, к сожалению, несмотря на научные и теоретические исследования в области прав и свобод женщин, а также достаточно полное и охватывающее выделение места в международном праве и национальных правовых системах для обеспечения и защиты этих прав, однако, как предмету исследования понятию «женщина» принятая всеми совершенная дефиниция дана не была. В связи с этим, в статье на основе различных дисциплин, правовой концепции женщин, учитывая определение, статус и связанные с этим вопросы были изучены.

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE