ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

КРИВОРУЧКІНА, О.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
Національний авіаційний університет
Ukrainian
Array
JObject, JObject
Розглянуто альтернативні варіанти управління продуктивністю ресурсів підприємства. За-пропоновано авторський підхід до поділу продуктивності на внутрішню та зовнішню. Обґрунтовано пріори-тетність формування та ефективного використання стратегічних ресурсів як передумови для зростанняпродуктивності традиційних ресурсів.

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE