LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Folnegović-Šmalc, Vera

Last name
Folnegović-Šmalc
First name
Vera
Country
-
 • Moralnost, poštenje, pravednost ili primum non nocere - Gledano sa stajališta medicinara psihijatra

  U radu se žele prikazati neki aktualni problemi i dileme ne o tome što je moralnost, čestitost i poštenje već sušta aktualna realnost kako da liječnik u svojoj svakodnevnoj praksi iznađe pragmatični izlaz i rješenje paradigme primum non nocere a bez namjere da relativizira ostale vrijednosne sustave i ljudsko dostojanstvo. Moralnost se po definicijama pojedinih autora razlikuje, no čini se da je vrlo obuhvatna, prihvatljiva i vrlo jasna definicija koja kaže da je moral, skup društvenih normi ...

  Anoreksija - komorbiditet i diferencijalna dijagnoza

  Poremećaji hranjenja poznati su prema opisima pojedinih slučajeva još u staroj Grčkoj, no u klasifikacije su uvršteni tek u novije vrijeme. U Hrvatskoj su u službenoj uporabi klasifikacije SZO-a. U sadašnjoj desetoj, za razliku od devete revizije, značajna je novina prestrukturiranje i detaljniji opis bihevioralnih sindroma i mentalnih poremećaja vezanih uz psihološku disfunkciju i hormonalne promjene, kao oto su poremećaji hranjenja. Na tom području evidentna je i nedovoljna educiranost lije...

  Psihotrauma i moždani udar

  Utjecaj psihotraume ili psihološkog stresnog događaja na psihofiziološki odgovor organizma (razvoj normalne ili patoloπke reakcije na stres ili traumu) važno je područje istraživanja u zadnjih nekoliko desetljeća, motivirano otkrivanjem visokorizičnih skupina koje mogu razviti posljedične adverzivne reakcije i probleme prilagodbe. Moždani je udar akutna moždana bolest koja se manifestira kao infarkt mozga ili krvarenje. Uzrok je patoloπki proces koji zahvaća krvne žile...

  Use of Praxiten® (Oxazepam) in Clinical Practice

  Praxiten® (oksazepam) jedan je od najpoznatijih psihoaktivnih lijekova u nas. Mehanizam djelovanja je pojačanje učinaka središnjega najrasprostranjenijeg inhibicijskog neurotransmitora gama-aminomaslačne kiseline (GABA). Bioraspoloživost oksazepama je od 65 do 85%. Vrijeme poluživota oksazepama je oko 10 sati. Oksazepam ima blago odgođen početak djelovanja za razliku od npr. diazepama ili flurazepama te stoga ima manji potencijal za razvijanje ovisnosti. Praxiten® je svakako vrlo koristan lij...

  Farmakogenetika depresija

  Farmakogenetika, a posebno farmakogenomika, nove su znanstvene discipline čiji početni rezultati daju nadu da će se među bolesnicima koji boluju od depresije uspjeti prepoznati homogene skupine s obzirom na očekivani terapijski odgovor i na taj način omogućiti učinkovitije liječenje depresije. Sasvim je jasno da je terapijski odgovor rezultat složenih genskih učinaka, a ne samo jednoga gena. Na njega utječu ne samo genski polimorfizmi nego i varijacije u ekspresiji gen...

  Učestalost i trajanje hospitalizacija shizofrenih bolesnika: analiza prema MKB-10

  Učestalost i trajanje hospitalizacija kroz 50 godina analizirani su na uzorku od 10 268 shizofrenih bolesnika s obzirom na podtip shizofrenije prema MKB-10. Najmanja učestalost hospitalizacija po godini rizika opažena je kod jednostavne, katatone, nespecificirane i hebefrene shizofrenije. U ukupnom uzorku, kod nespecificirane se shizofrenije uočava značajno veće trajanje hospitalizacija nego kod paranoidne te nediferencirane i druge shizofrenije. Nakon isključenja iz a...

  Klinička ispitivanja u psihijatriji

  U članku su se pokušale razjasniti neke opće činjenice i noviji aspekti kliničkih ispitivanja. Klasifikacijski se klinička ispitivanja dijele na ona koja se baziraju na fazama kliničkog razvoja lijeka i na ona vezana uz tip i cilj studije. Između kliničkih ispitivanja po tipu ili po fazama postoji niz dodirnih točaka, ali i razlika. Unatoč sveprisutnom detaljnom obavještavanju bolesnika o ciljevima i načinima provođenja istraživanja te neovisnim ocjenama stručnih i eti...

  Prisilne hospitalizacije u dvije psihijatrijske bolnice iz različitih prihvatnih područja u Hrvatskoj, šest mjeseci nakon uvođenja zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

  Cilj ovog rada je istražiti prisilne prijame u dvije psihijatrijske bolnice iz različitih prihvatnih područja u Hrvatskoj, šest mjeseci poslije donošenja Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Analizirana je medicinska dokumentacija za razdoblja od šest mjeseci. Uzorak je obuhvaćao 380 muškaraca i 335 žena, hospitaliziranih dobrovoljno, te 48 muškaraca i 125 žena, hospitaliziranih prisilno. Rezultati su pokazali da je učestalost prisilnih hospitalizacija viša u Psih...

  Javnozdravstveno značenje depresivnih poremećaja

  Depresivni poremećaji jedni su od najčešćih duševnih poremećaja čija se trenutačna prevalencija kreće od 5 do 10%, doživotna prevalencija do 18%, a doživotni rizik obolijevanja 20 do 30%. Prema studiji Globalnog opterećenja bolestima za 96 najčešćih bolesti u svijetu prema DALYs, za sve dobi ukupno, unipolarni depresivni poremećaj četvrti je na listi, a procjenjuje se da će doći na drugo mjesto 2020. godine. Analiziraju li se izdvojeno godine života s dizabilitetom (YL...
 • No person research data found

Share - Bookmark