LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Galović, Romina

Last name
Galović
First name
Romina
Country
-
 • Pravni i sociološki aspekti volontiranja u civilnom sektoru

  U ovom radu autorica analizira stanje i perspektivu razvoja volonterstva u Republici Hrvatskoj, prethodno definiravši civilno društvo kao okvir u kojem će pojam proučavati. Na početku rada određen je pojam aktivnog građanstva i predstavljeno shvaćanje volonterstva, pri čemu je bilo potrebno ukratko usporediti zakonodavnu regulaciju istog u Republici Hrvatskoj s onom u stranim zemljama. Kroz opisivanje infrastrukture za razvoj volonterstva i njegovih mogućnosti, kao i prikaza nekih od proveden...

  Predstavke i pritužbe kao sredstvo zaštite prava građana: kritički osvrt i ocjena učinkovitosti

  U ovom radu autorica obrađuje predstavke i pritužbe kao sredstvo zaštite prava građana. Kroz povijesni osvrt vidljivo je da ova sredstva obraćanja građana državnim tijelima i njihovim izabranim predstavnicima imaju kontinuitet postojanja od samih začetaka suvremenih demokratskih država, ali da i barem formalno egzistiraju i u državama s manje demokratskim uređenjem. Središnji fokus rada jest pravo na podnošenje predstavki i pritužbi zakonodavnom tijelu; prikazan je pravni temel...

  Izvršavanje istražnog zatvora: normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava

  U ovom radu autori obrađuju temu izvršavanja istražnog zatvora, najteže kaznenoprocesne mjere kojom se oduzima okrivljenikovo pravo na slobodu. Analiziraju normativno uređenje prava istražnih zatvorenika na međunarodnoj razini i u Republici Hrvatskoj te ga uspoređuju s uređenjem izdržavanja kazne zatvora, sve popraćujući relevantnom sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske. U drugom dijelu rada autori izlažu sredstva za zaštitu prava is...
 • No person research data found

Share - Bookmark