LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Knežević, Mladen

Last name
Knežević
First name
Mladen
Country
-
 • SOCIJALNI RAD − PROFESIJA KRIZE: JE LI VRIJEME I ZA KRIZU PROFESIJE?

  Socijalni rad je mlada profesija, jedva nešto više od 100 godina. Rad je pokušaj da se prikažu neke razvojne točke profesije u kontekstu dramatičnih socijalnih zbivanja, koja obično nazivamo krizama, pri čemu su prikazana razdoblja dramatičnih ekonomskih, ali i političkih i vojnih događanja i neke razvojne točke socijalnog rada u tim razdobljima. Prikazuje se »njihanje klatna« profesije između individualnih usmjerenja u razdobljima društvenog prosperiteta i obraćanja velikim društvenim skupin...

  „Socijalno“ i socijalni rad

  Neki trendovi u razvoju socijalnog rada u nas posljednjih nekoliko godina zabrinuli su neke teoretičare i praktičare zbog, čini se snažnog, procesa „psihologizacije“ socijalnog rada. U ovom se radu prikazuju neka poimanja „socijalnog“ u socijalnom radu te pokušava povezati koncept socijalnog u cjelokupni položaj čovjeka u njegovoj aktualnoj socijalnoj situaciji.

  ČIKAŠKA SOCIOLOŠKA ŠKOLA – ISKUSTVA SOCIJALNOG RADA ZA SOCIOLOGIJU I SOCIOLOŠKA TEORIJA ZA SOCIJALNI RAD

  Čikaška sociološka škola i njezin utjecaj na razvoj socijalnog rada koncem 19. i početkom 20. stoljeća izniman je primjer povezanosti akademske djelatnosti na jednom sveučilištu i praktične djelatnosti sljedbenika ideja koje se stvore na sveučilištu. Nikad se takva povezanost, tako duboka uvjetovanost u socijalnom radu nije ponovila. Vrlo je vjerojatno da je tako uska i djelatna povezanost sveučilišta i aktivnog djelovanja omogućila kreativnost kakvoj nema ravne u povijesti ...

  DOŽIVLJAJ OTUĐENOSTI PROGNANIKA I IZBJEGLICA: SAMOPERCEPClJA I PERCEPClJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA

  Otuđenje je prema svojoj definiciji imanentno položaju prognanika i izbjeglica. U gotovo svim područjima osobnog i socijalnog života prognanik i iZbjeglica žive životom depriviranim u njegovim temeljnim dimenzijama. Čini se, međutim, da je percepcija težine i kompleksnosti prognaničke i izbjegličke situacije mnogo ozbiljnija u onih koji tu situaciju promatraju ne sudjelujući neposredno u njoj. Ispitivanjem osjećaja otuđenosti prognanika i izbjeglica, kao i percepcije te o...

  SOCIJALNI TURIZAM KAO SOCIJALNA I EKONOMSKA KATEGORIJA – NEKOLIKO ELEMENATA RAZVOJA

  Socijalni turizam je u nekim specifičnim oblicima stariji od turističke djelatnosti kakvu poznajemo u modernim razdobljima njezina razvitka. U suvremenom obliku je dijete modernog industrijskog društva. Mnogi elementi suvremenog turističkog razvitka značili su napredak upravo zbog snažno izražene socijalne komponente, a neki su se krajevi počeli turistički razvijati nakon što je u njima razvio “socijalni turizam”. Suvremeni turizam i suvremeni socijalni turizam u nekim se zemljama, posebno vi...

  „Psihologizacija“ socijalnog rada?

  „Psihologizacija“ socijalnog rada tema je koja se povremeno pojavljuje u raspravama o sadržaju, a posebno o metodama socijalnog rada. Dominacija psiholoških metoda u nekim segmentima ili nekim oblicima djelatnosti u socijalnom radu, prema temeljnom poslanstvu socijalnog rada, sasvim se sigurno odnosi kao njegov ograničavajući ili sužavajući element. Međutim, ona je i proces koji je nužan odgovor socijalnog rada na neke pojave u socijalnoj realnosti, bilo da su one, kao u slučaju Hrvatske rat,...

  PSIHOANALITIČKA TEORIJA SIGMUNDA FREUDA U SOCIJALNOM RADU

  Ove godine se navršava 150 godina od rođenja jednog od najznačajnijih mislilaca, osnivača psihoterapije, Sigmunda Freuda. Njegovo djelo je u teoriji i praksi socijalnog rada ostavilo neizbrisiv trag. Psihoanalitička teorija zapravo je prvi konzistentan teorijski korpus koji je utjecao na razvitak kako teorijske baze socijalnog rada, tako i praktične primjene tih znanja i taj se utjecaj vidi sve do danas. Prikazani su neki najznačajniji koncepti koje nalazimo u psihoanalitičkoj teoriji i njiho...
 • No person research data found

Share - Bookmark