LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Önder, Serpil

Last name
Önder
First name
Serpil
Country
-
 • Advances of Green Roofs for Environment in Urban Areas

  In 21th century, the unplanned urbanization, global warming, lack of green space, and the human effects on the ecological balance in the nature influence the human life particularly in our cities. Additionally, the mentioned changes cause to decrease on other open-green spaces as well as the reduction of the natural places in the cities. That’s the reason for ecological anxiety as well as the demand for recreational and roof areas in urban places. Establishing of the plant material on rooftop...

  Konya kenti açık ve yeşil alan sisteminin saptanması üzerine bir araştırma

  <p><span>&nbsp; İnsanların yaşama ve barınma gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan yerleşimlerin yaşama koşullan doğal ortam yaşama koşullarından büyük farklılıklar gösterir. Yerleşim birimlerinden olan kent, ekolojisi insanların faaliyetleri sonucunda bozulmuş, yanlış alan kullanımları ile kent çevresindeki hava, su, toprak gibi kaynaklar kirletilmiştir. Bunun yanında kentlerin büyümesi sonucu artan yapı blokları insanları her geçen gün doğal ortamlardan biraz daha uzaklaştır...

  ISPARTA-EĞİRDİR KARAYOLUNUN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Karayolları insanoğlunun doğadaki yaşamı için yaptığı mühendislik yapılarından birisidir. İçinden geçtiği doğal kaynakları, kültürel ve tarihi güzellikleri belirli bir perspektifte sunmaktadır. Çalışma alanı Eğirdir çıkışında yer alan Dağ Komando Okulu ile Isparta Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü arasında yaklaşık 32 km'lik bir güzergahtır. Araştırmada etüd, veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirmeye dayalı peyzaj araştırma yöntemi kullanılmıştır. Isparta-Eğirdir karayolu Doğu Anadolu il...

  Differential Effect of l-Cysteine in Isolated Whole-Bladder Preparations from Neonatal and Adult Rats

  The present study was undertaken to compare the effects of the thiol reagents l-cysteine and (diazene dicarboxylic acid bis 5N,N-dimethylamide) diamide on contractile activity of neonatal and adult rat bladders. In vitro whole-bladder preparations from Wistar rats were used to study the modulation of spontaneous bladder contractions by thiol reagents. After blocking cholinergic and adrenergic transmission with atropine and guanethidine, l-cysteine facilitated spontaneous bladder contractions ...
 • No person research data found

Share - Bookmark