LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Zigo, Peter

Last name
Zigo
First name
Peter
Country
-
 • Polyfunkční dům Arthur

  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou polyfunkčného domu v Považskej Bystrici. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami. Pôdorys má tvar obdĺžnika. Objekt je v 1.NP priestorovo rozdelený na časť pre prevádzky a bytovú časť so spoločnými priestormi. Zvyšné podlažia sú v celom rozsahu určené pre obytnú časť, ktorú tvoria bytové jednotky so spoločnými priestormi. Konštrukčný systém je navrhnutý ako stenový, priečny so železobetónovými spojitými st...

  Rodinný dům se stomatologickou ambulancí

  Predmetom bakalárskej práce je návrh objektu rodinného domu s garážovým státim pre dva osobné automobily a objektu zubnej ambulancie v prímestskej časti mesta Považská Bystrica v Považskom Podhradí. Objekt rodinného domu je trojpodlažný, dve nadzemné podlažia a čiastočné podpivničenie. Rodinný dom je určený pre pobyt 4 osôb. Objekt prevádzky zubnej ambulancie je jednopodlažný, s bezbariérovým prístupom. Zastrešenie objektov je riešené ako plochá jednoplášťová duo strecha. Hlavným konštrukčným...

  Výroba tepla spalováním biomasy v Česku

  The aim of this thesis is to evaluate the impact of the environmental heating in the form of a biomass boiler for regional development in the village Měňany. The thesis is divided into theoretical and analytical part. Theoretical part focuses on the definition of biomass, its distribution and biomass in Czechia, focusing on the potential and development in recent years. The key points of the work are questions regarding the reasons for building the boiler in the village and the impact of envi...
 • No person research data found

Share - Bookmark