LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Polat, Ahmet Tuğrul

Last name
Polat
First name
Ahmet Tuğrul
Country
-
  • Kent Parklarında Görsel Kalite ve Doğallık Derecesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

    Kent parkı kullanıcılarının memnuniyeti ancak beklentilerinin karşılanması ile mümkün olabilmektedir. Bu anlamda, ziyaretçilerin parklara yönelik algı ve tercihleri kent parklarının planlama ve tasarım süreçlerinde mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu araştırmada, kent parklarının bitkisel ve yapısal bazı unsurlarının park kullanıcılarının algıları yardımı ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, kent parkları içerisinde bulunan birimlerin kullanıcılar tarafından beğenis...

    Alanya Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı Kullanıcılarının Demografik Özellikleri ile Parkın Görsel Kalitesi Arasındaki İlişkiler

    Son yıllarda, özellikle kent ortamlarında insanların dış mekâna yönelik algı ve tercihleri ile ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. Bu çalışma sahalarından biriside peyzajın görsel kalitesine yönelik yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kentsel peyzajların görsel kalitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Görsel kalite kavramı insan, çevre ve bunların etkileşimi ile çıkan ürünler ile ifade edilmektedir. Peyzajın görsel kalitesini şekillendiren sayısız değişken vardır. İnsanların...
  • No person research data found

Share - Bookmark