LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Królica, Maria (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, praca, wychowanie przez pracę; przedszkole
Wychowanie przez pracę stanowiło znaczącą dziedzinę wychowania i obecne było w historii myśli pedagogicznej. Jego efektywność była ceniona przez teoretyków i praktyków. Współcześnie konieczne jest prowadzenie wychowania przez pracę dla formowania cech charakteru dzieci, wszechstronnego rozwoju, różnych umiejętności praktycznego działania. Wychowanie to należy prowadzić już w przedszkolu, które ma możliwości wykorzystania wielu form dla uatrakcyjnienia tego procesu. Nauczyciele przedszkola są świadomi walorów pracy, wychowania przez pracę oraz czynników podnoszących jego efektywność.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article