LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Bartnik, Henryka (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects:
Każdemu dziecku towarzyszy potrzeba aktywności twórczej, która należy do sfery jego rozwoju i wzrastania. Służy poznawaniu i przekształcaniu otoczenia, w którym żyje. Twórczość dziecka obejmuje wytwory i zachowania nowe, cenne przede wszystkim dla niego samego. Uzależniona jest od warunków biologicznych oraz otoczenia. W każdym dziecku tkwią bowiem bogate pokłady możliwości: talenty, zdolności, umiejętności. Aby mogły się rozwinąć należy je przede wszystkim dostrzec, wydobyć, a następnie umiejętnie rozwijać. W wieku przedszkolnym dziecko jest najbardziej twórcze. Dlatego przede wszystkim na wychowawcach przedszkolnych spoczywa niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie – rozwijania twórczej aktywności.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok