LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Zabawa, Krystyna (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, edukacja regionalna; literatura dziecięca; edukacja językowa; podania; legendy; baśnie
Artykuł stanowi próbę naszkicowania problematyki możliwości wykorzystania literatury dla najmłodszych (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) w edukacji regionalnej, a także zarysowania przyszłych obszarów badawczych. Autorka określa cele, w realizacji których mogą pomóc książki dla dzieci, przedstawia warunki, jakie powinna spełniać literatura, aby była skuteczna w procesie wychowawczym, poleca wybrane pozycje książkowe, spełniające wymienione kryteria. Kolejne części tekstu skupiają się na problematyce edukacji językowej, temacie wykorzystania podań, legend i baśni oraz książek w szczególny sposób traktujących miejsce akcji (jako jednego z „bohaterów”).
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article