LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
On Thursday 28/09/2017 and Friday 29/09/2017 due to system maintenance you might experience some downtimes to claim, search and validator services that will also affect the portal. We apologize for the inconvenience.
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Publisher: Polskie Forum Filozoficzne
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: medievalism, B, Bibliography. Library science. Information resources, mediewalizm, Social Sciences, Protagoras, Philosophy (General), Pedagogika, B1-5802, H, Philosophy. Psychology. Religion, wychowanie społeczne; wychowanie emocjonalne, Platon, pedagogika, Folia Toruniensia, redakcja, Z
Osiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na temat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano praktycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strategiczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. eko-oznaczenia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre’u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębiorców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej. Teksty zamieszczone w książce są oparte na wybranych rozdziałach z podręczników: „Practical Aspects in Doing International Business”, red. T. Dorożyński, J. Świerkocki; „Business and the Environment”, red. T. Dorożyński, A. Kuna-Marszałek, wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r. Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. (Nr umowy FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014).