OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Sadowska, Edyta (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects:
To, co nadaje istotom żywym sens i wymiar mierzy się ich aktywnością. Człowiek rodzi się jako istota aktywna. Aktywność jest mu nadana i w pewnym stopniu zadana. Współczesny świat ulega ciągłym przeobrażeniom z zadziwiającą wręcz prędkością. To z kolei pociąga za sobą zmianę warunków życiawspółczesnego człowieka, który świadomie zaczyna wybierać dla siebie odpowiedni wariant życia, by być w pełni za nie odpowiedzialnym. Te uwarunkowania wymuszają wypracowanie dwóch podstawowychdyspozycji: wyobraźni i aktywności twórczej. Jest to jeden z podstawowych problemów, które poruszane są w artykule.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok