LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Miśkowiec, Ewa (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, wartości moralne; wychowanie moralne; moralność heteronomiczna; kara; nagroda
W procesie wychowania ogromną rolę odgrywa wprowadzenie dziecka w świat wartości i postaw moralnych. Moralność heteronomiczna dziecka i początki jej autonomii wymagają od dorosłych zastosowania odpowiednich bodźców pobudzającychlub hamujących jego zachowania. Rolę tę może pełnić często stosowana w procesie wychowania kara i nagroda. Pierwsza z nich ma na celu eliminację zachowań niepożądanych, nagroda zaś utrwalać zachowania właściwe. Spełniać swoją rolę będą tylko wtedy, gdy zostaną przemyślane i nie będą nadużywane.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article