LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Корешков, Владислав Григорьевич (2016)
Publisher: Altai State University, International Institute of Economy, Management
Journal: Экономика Профессия Бизнес
Languages: Russian
Types: Article
Subjects:
В статье раскрывается авторская концепция решения дискуссионного вопроса о достоверной оценке стоимости капитала коммерческого банка. Даются уточнения основополагающим дефинициям применительно к предмету исследования, рассматриваются ключевые факторы,оказывающие влияние на структуру банковского капитала, анализируются источники его формирования, излагается сущность методического подхода, позволяющего добиться его объективной оценки.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • 1. Jegalov, D.A. Modeli uchastiya bankov na ryinke tsennyih bumag / D.A. Jegalov // Denejnoe obraschenie, kredit, banki i drugie finansovyie posredniki v transformatsionnoy ekonomike. - Orenburg : [B. i.], 2015. - S. 60-64.
  • 2. Koreshkov, V.G. Rentoiskatelstvo kommercheskimi bankami / V.G. Koreshkov // Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. - 2014. - Vyip. 5 (37). - S. 68-71.
  • 3. Ezroh, Yu.S. Trebovanie k kapitalu otechestvennyih bankov: preodolenie ocherednogo rubeja / Yu.S. Ezroh, S.O. Karanova // Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii. - 2014. - №3 (10). - S. 69-74.
  • 4. Ryikova, I.N. Ekonomicheskaya rol pokazatelya dostatochnosti kapitala v bankovskoy sisteme / I.N. Ryikova, V.S. Utkin // Bankovskoe delo. - 2014. - №9. - S. 36-42.
  • 5. Shvetsov, Yu.G. Kommercheskiy bank kak osobyiy tip finansovogo instituta / Yu.G. Shvetsov, V.G. Koreshkov // Dengi i kredit. - 2013. - №11. - S. 73.
  • 6. Shvetsov, Yu.G. Depozitnyie i elektronnyie dengi / Yu.G. Shvetsov, A.A. Martens // Problemyi ucheta i ifnansov. - 2014. - №4 (16). - S. 31-33.
  • 7. Lavrushin, O.I. Bankovskoe delo / O.I. Lavrushin ; pod red. O.I. Lavrushina. - M. : Finansyi i statistika, 2001.
  • 8. Bukato, V.I. Banki i bankovskie operatsii v Rossii / V.I. Bukato, Yu.I. Lvov. - M. : Finansyi i statistika, 1996.
  • 9. Beloglazova, G.N. Bankovskoe delo : uchebnik / G.N. Beloglazova, L.P. Krolivetskaya, N.A. Savinskaya. - 5-e izd., pererab. i dop. - M. : Finansyi i statistika, 2003.
  • 10. Tarasova, G.M. Bankovskoe delo: konspekt lektsiy / G.M. Tarasova. - 2-e izd., pererab. i dop. - Rostov-n/D. : Feniks, 2007.
  • 11. Antonov, N.G. Denejnoe obraschenie, kredit i banki : uchebnik / N.G. Antonov, M.A. Pessel. - M. : Finstatinform, 1995.
  • 12. Kulikov, A.G. Dengi. Kredit. Banki : uchebnik dlya vuzov / A.G. Kulikov. - M. : KnoRus, 2009.
  • 13. Fedorenko, I.N. Reytingovyie otsenki kreditnogo riska rossiyskih emitentov bankovskogo sektora / I.N. Fedorenko // Vestnik UrFU. - Seriya: Ekonomika i upravlenie. - 2013. - №3. - S. 126-143.
  • 14. Lovyannikov, D.G. Instrumentariy i metodyi analiza sistem distantsionnogo bankovskogo obslujivaniya : monografiya / D.G. Lovyannikov, N.S. Lovyannikova. - Stavropol : [B. i.], 2014.
  • 15. Aliev, B.H. Monitoring razvitiya rossiyskogo bankovskogo sektora v sravnenii s krizisnyimi periodami 1998 i 2008 gg. / B.H. Aliev, S.I. Salmanov // Finansovaya analitika: problemyi i resheniya. - 2015. - №19 (253). - S. 2-14.
 • No related research data.
 • No similar publications.