LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ИБРАГИМОВ, М.А.; Азербайджанский государственный экономический университет (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: зовнішньоторговельна структура; агропродовольча продукція; індекс внутрішньогалузевої торгівлі; індекс міжгалузевої торгівлі; товарні групи; аграрна дипломатія; прямі іноземні інвестиції;, 339.56.055 [338.433]
В даній статті проводиться аналіз зовнішньоторговельної структури агропродовольчоїпродукції Азербайджану. На основі розрахунку індексу внутрішньогалузевої торгівлі виявляється нинішня си-туація експортної та імпортної товарної структури по продукції і по країнах. Аналіз зовнішньоторговельноїструктури по країнам виявив, що головними імпортерами в нашу країну є країни, де аграрне виробництво гру-нтується переважно на міжгосподарській кооперації і де функціонують великі аграрні підприємства. Саме зцими країнами спостерігається міжгалузева торгівля. Залежно від отриманих показників індексу внутрішньо-галузевої торгівлі поряд з проведенням структурних реформ необхідно сформувати ефективну аграрну дипло-матію по відношенню до різних груп країн. У статті йдеться про те, що аграрний сектор Азербайджану зіт-кнеться з необхідністю проведення подальших структурних змін, викликаних інтеграційними процесами нарегіональному та глобальному рівні.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.