LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Остапенко, К.С.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 343.1 (043.2)
 Побудова правової держави, розвиток її демократичних засад мають супроводжуватися системним переглядом існуючих і введенням нових правових норм. Останні зміни які були , внесені до КПК, лише частково розв’язали ці проблеми, відклавши їх остаточне вирішення. Врешті це негативно позначається в першу чергу на дотриманні прав, свобод та законних інтересів громадян — суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.На мою думку, виняткової уваги та докорінного реформування потребують норми КПК, що визначають підстави й порядок застосування заходів процесуального примусу, особливо запобіжних заходів. Крім того, саме з цими нормами пов’язана найбільша кількість порушень кримінально-процесуального законодавства.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.