LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Корченко, О.Г.; Васіліу, Є.В.; Гнатюк, С.О.; Кінзерявий, В.М.; Горчинська, А.М. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
У сучасному інформаційному суспільстві все більша кількість людей відчуває потребу в конфіденційному зв'язку. Квантові комунікації, які ґрунтуються на передачі інформації, закодованої у квантових станах мікрочастинок, пропонують ряд нових способів для безпечного обміну повідомленнями [1]. Одним з напрямів квантових комунікацій є квантовий прямий безпечний зв'язок (КПБЗ), де легітимні користувачі обмінюються квантовими частками квантовим каналом зв'язку, виконують певні операції і вимірювання над цими частками, а також обмінюються додатковою інформацією звичайним (не квантовим) каналом з автентифікацією [2-14]. Практично, в якості квантових часток використовують фотони, так як вони є найбільш стабільними носіями квантової інформації, а у якості квантових каналів -оптоволоконні лінії зв'язку або атмосферу (оптичний бездротовий канал). При цьому, безпека передачі інформації з використанням протоколів КПБЗ гарантується законами квантової фізики.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.